Jüri Ratas: senisest rohkem hakkab panustama alla 10% pensionäridest

 (74)
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

Maksuvaba tulu reformi eesmärk on vähendada sissetulekute ebavõrdsust ja muuta maksusüsteem õiglasemaks. Maksuvaba tulu reformiga muutub ka maksustamise kord ning edaspidi kohtleb riik sissetulekuid senisest võrdsemalt.

Teiste riikide kogemus näitab meile, et võrdsema ja sidusama ühiskonnaga kaasneb ka pikaajaline ja kõrgem majanduskasv.

Madalapalgaliste maksukoormuse vähendamist ja nende tööturul osalemise toetamist on rahvusvahelised organisatsioonid meile aastaid soovitanud ning oma hiljutises raportis toetab valitsuse samme selgelt ka OECD. Maksuvaba tulu reformiga muutub ka maksustamise kord ning edaspidi kohtleb riik sissetulekuid senisest võrdsemalt.

Rahandusministeerium prognoosib, et alanud aastal tõuseb Eesti inimeste keskmine netosissetulek nii tänu palgakasvule kui maksuvaba tulu reformile 12%, samuti tõuseb selgelt keskmine pension. Kokkuvõttes võidab reformist ülekaalukas osa ehk rohkem kui 80% Eesti elanikest. Riigile läheb see oluline otsus maksma circa 180 miljonit eurot.

Sealhulgas riigiasutuste arvutuste ja prognooside kohaselt tõuseb või jääb samaks rohkem kui 90% pensionäride sissetulek. Alla 10% hakkab panustama senisest kuni 83,2 eurot enam, seejuures maksimaalses summas ehk 83,2 eurot kuus ainult kõrge, vähemalt 2100-eurose keskmise kuusissetuleku juures.

Jaanuaris vähenes küll 17%-l eakatel netopension, aga nende hulgas on väga palju inimesi, kelle sissetulekud kokkuvõttes suurenevad tänu netopalga tõusule.
Seotud lood:

Esialgsed Sotsiaalkindlustusameti andmed näitavad, et jaanuaris tõusis 58% pensionisaajate netopension ning 25% jaoks jäi summa samaks.

Veebruari keskpaigaks saame esialgse pildi töötavate pensionäride netopalga muutuste kohta ning siis on võimalik öelda, kui paljude pensionäride sissetulek kokkuvõttes tõuseb või langeb. Jaanuaris vähenes küll 17%-l eakatel netopension, aga nende hulgas on väga palju inimesi, kelle sissetulekud kokkuvõttes suurenevad tänu netopalga tõusule. Täpsemalt on tegemist põhiosas töötavate pensionäridega, kes esitasid maksuvaba tulu taotluse valdavalt tööandja juures.

Loomulikult jälgime tähelepanelikult, kuidas uus süsteem käivitub. Oleme muutnud ka juba seadust, et töötavatel pensionäridel oleks lihtsam ja nad saaksid oma tulumaksuvabastust kasutada kahes kohas ehk nii pensioni kui töötasu puhul. See on oluline eeskätt neile eakatele, kelle pension ja töötasu eraldivõetuna jäävad mõlemad alla 500 euro. Maksuvaba tulu jaotamine võimaldab inimestel uuest süsteemist igakuiselt maksimaalselt kasu saada.

Samal ajal toetavad eakate inimeste olukorra paranemist ka mitmed teised otsused, mis tagavad näiteks arstiabi parema kättesaadavuse või näevad kõrgema ravivajadusega inimestele ette ravimitele tehtud kulutuste suuremas määras hüvitamise. Üksi elavatele pensionäridele lisandub aastas ka 115-eurone toetus. Samuti kasvas käesolevast aastast paljude eakate vanaduspension tänu täiendavale pensionilisale laste kasvatamise eest. Nimelt lisandus iga lapse eest 5,77 eurot.