Juunis müüdi elektrituru Eesti hinnapiirkonnas rekordkogus elektrit

 (3)
Juunis müüdi elektrituru Eesti hinnapiirkonnas rekordkogus elektrit
Foto: Eero Hänninen

Läti ja Leedu suur elektridefitsiit tõi Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonnas juunis kaasa kauplemisaktiivsuse olulise kasvu - müüdi kokku seni rekordkogus (552 GWh) elektrienergiat ning ostetud kogused suurenesid ligi poole võrra.

Müüdud koguste kasvu taga on Läti mai lõpust suurenenud ja Leedu jätkuv vajadus oma tarbimise katmiseks elektrit importida. Seetõttu toodeti Eestis hoolimata järsult soojenenud ilmadest maiga võrreldes 5% enam elektrienergiat. Valdavalt, 96% ulatuses olid müüjateks Eesti tootjad, teatas Elering.

NPS Eesti hinnapiirkonnas osteti juunikuus 425 GWh elektrienergiat, mida on 50% võrra rohkem kui eelneval kuul. Ostetud koguste tõusu põhjustas ühelt poolt Leedu elektribörsi kõrgem hind, mille tõttu oli soodsam osta Eesti hinnapiirkonnast ning teiselt poolt Läti ja Leedu suur defitsiit.

Eesti turuosaliste poolt osteti börsi kaudu veidi alla poole, kokku 206 GWh ulatuses, mis moodustab Eesti kogu sisetarbimisest ca 40%.

NPS Eesti hinnapiirkonna juunikuu keskmiseks hinnaks kujunes 47,45 EUR/MWh, mis on veidi (0,12 EUR/MWh võrra) kõrgem kui maikuus.

Elektribörsi kaudu eksporditud kogused nii Lätti kui ka Leetu suurenesid võrreldes eelmise kuuga märkimisväärselt. Samas vähenes 31% võrra seoses Eesti ja Soome hinnapiirkonna hinna ühtlustumisega eksport Soome. Ekspordi langust mõjutasid ka Estlinki ülekandevõimsuste planeeritud vähendamine ning avariilised väljalülitumised. Juunikuus eksporditi NPS Eesti hinnapiirkonnast Soome 135 GWh, Lätti 191 GWh ning Leetu 29 GWh elektrienergiat.

Kui aprilli suurvee ajal imporditi Lätist 127 GWh elektrienergiat, siis juunis imporditi Lätist kõigest 1,3 GWh. Põhjuseks on Läti vähenenud elektritootmine ning soojusjaamade madal koormus soojemate ilmade tulekul. Samuti vähenes import Leedust 44% võrra 27 GWh-ni. Vähenenud import on tingitud Baltpooli keskmise hinna kasvust, mis tõusis võrreldes maikuuga 2,23 EUR/MWh võrra ja jäi ka kõrgemaks NPS Eesti piirkonna hinnast. Soomest imporditud elektrienergia kasv suurenes ligi 10 korda (0,8 – 7,5 GWh).

Nord Pool Spot elektribörsi keskmine süsteemihind oli juunikuus 48,40 EUR/MWh (maikuus 54,49 EUR/MWh). Kesk-Euroopa juunikuu elektrihinnaindeks (EEX Spot-ELIX) oli 49,29 EUR/MWh, mis kukkus eelneva kuuga võrreldes 19%. Saksa/Austria piirkonna hind oli juunikuus 52,3 EUR/MWh ning langes samuti, kuid seda 8%. Suurimateks mõjuriteks hinnalangusel olid Põhjamaade hüdroressursside suurenemine, CO2 emissioonide hindade ning samuti naftahindade langus juunikuus.

EstLink võimsus voog oli juunis 78% ajast suunaga Eestist Soome ning 9% suunaga Soomest Eestisse.