Ka Sõnajalad vaidlustasid Eesti Energia hiigeltehingu

 (24)
Sõnajalgade tuulepark Aidu karjääris
Sõnajalgade tuulepark Aidu karjäärisFoto: Priit Simson

Tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv Eleon Grupp peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiavad nad, et konkurentsiamet võis rikkuda seadust.

Eleon Grupp esitas mahukad vastuväited Nelja Energia ning Enefit Green koondumise menetluses, kuid tänaseks pole konkurentsiamet esitatud vastuväidete osas mistahes tagasisidet andnud, ütlesid tuuleettevõtjad pressiteate vahendusel.

Ettevõte leiab, et Eesti Energia ja Enefit Green tehing viidi lõpuni salatsedes - enne kui sellest teatati avalikkust ja menetluses huvitatud isikuid. Eesti Energia on meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril koheselt pärast koondumisloa saamist. Tähelepanuväärne on aga, et Ametlikes Teadaannetes teavitas Konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud.

„Selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel ning see heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele,“ ütles Eleon Grupi esindaja Andres Sõnajalg.

Koheselt peale Avalikes Teadetes otsuse teate lugemist esitas Eleon Grupp 07. novembril teabenõude koondumisotsuse esitamiseks, mida siiani esitatud ei ole. Teabenõue tuleb aga täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Seotud lood:

„Konkurentsiamet on tänaseks meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

„Konkurentsiamet oli selgelt teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine. Seevastu on Konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitsete,“ selgitas Holsmer.

Eleon Gruppi kuuluvad ettevõtted AS Eleon, AS Eesti Elekter, OÜ Eurowind, OÜ Vaivara Tuulepark, AS Roheline Elekter, OÜ Aidu Tuulepark, AS Energia Agentuur, AS Elektri Energia ja OÜ Estwind Energy.