Kaevurite ja energeetikute töötüli lahenes, suuremalt jaolt: töötajad said palgatõusu ja hüvede säilimise


Energeetikute pikett rahandusministeeriumi ees.
Energeetikute pikett rahandusministeeriumi ees.Foto: Hendrik Osula

Eesti Energia teatel allkirjastati reedel ametiühingute esindajatega kollektiivlepingud kahes tütarettevõttes: Enefit kaevandustes ja Enefit Energiatootmises. Vaid ühe ametiühinguga on leping Enefit Energiatootmises veel allkirjadeta.

Eesti Energia tütarettevõtetes tegutseb kaks ametiühinugt: Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing ja Narva Energia Ametiühing. Kaevandustes saavutas tööandja kokkuleppe mõlema ametiühinguga, Enefit Energiatootmises vaid Narva Energiaga. Teise ametiühinguga jätkuvad Eesti Energia teatel läbirääkimised.

Kaevanduste uus kollektiivleping kehtib järgmise juuni lõpuni, elektrijaamades järgmise detsembri lõpuni.

Kaevandustes tõuseb palk Eesti Energia teatel keskmiselt 5% võrra neil, kellel pole palk tänavu tõusnud; elektrijaamades saavad kõik keskmiselt 4% palgatõusu lisaks aasta alguse palgatõusule.

Hüved jäävad kaevandustes alles suuremalt jaolt muutmata kujul, kuid osaliselt vähenevad lisapuhkepäevad – osa töötajatel jääb 21 lisapuhkepäeva asemel 14 ning seitse päeva kompenseeritakse rahaliselt, teatas Eesti Energia. Ka elektrijaamades säilivad töötajatel varem väljavõideldud hüved.

"Vaatamata sellele, et paljudel teemadel oli ettevõttel ja ametiühingutel erinevad positsioonid, võib läbirääkimisi pidada konstruktiivseteks. Jõudsime lahenduseni kõigi osapooltega ja seda nii puhkuste kui ka palga osas,“ ütles Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur pressiteate vahendusel.

Seotud lood:

"Aasta lõpus räägime täiendavalt läbi ja lepime kokku võimaliku palgamuudatuse alates 2018. aastast. Kahjuks pole me veel jõudnud kokkuleppele Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühinguga. Jätkame nendega dialoogi kollektiivlepingu sõlmimiseks," ütles Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Tõnu Aas.

Kevadel lahvatas Ida-Virumaal töötüli kui Eesti Energia tahtis uute kollektiivlepingutega ühtlustada palgad ja minimiseerida varasemates lepingutes olnud hüved. Energeetikud käisid oma huvide kaitseks ka Tallinnas piketeerimas. Töötüli lahendas samuti riiklik lepitaja.