Kahe kaevuri surmaga lõppenud õnnetuses ei jäänud keegi süüdi ka teises kohtuastmes

 (9)
Prokuratuur läheb asjaga riigikohtusse
Eesti Energia kaevandus Viru maakohus
Eesti Energia kaevandus Viru maakohusFoto: Sergei Stepanov, NPA

Tartu Ringkonnakohus ei rahuldanud prokuröri apellatsioonkaebust Viru Maakohtu 7. juuni 2018 õigeksmõistava otsuse tühistamiseks kahe kaevuri surmaga lõppenud tööõnnetuses. Viru ringkonnaprokuratuurist kinnitati Ärilehele, et asjaga minnakse edasi riigikohtusse.

Viru ringkonnaprokurör Sigrid Nurm esitas süüdistuse Enefit Kaevandused AS-ile ja selle kahele töötajale - töökeskkonna spetsialistile Vladimir Šalašinskinile ja endisele peainsenerile Igor Agutinile, et nende tegevuse (tegevusetuse) tõttu ja ettevaatamatusest põhjustati kahe töötaja surm nende töökohal. Prokurör taotles maakohtus Enefit Kaevandused AS-le rahalist karistust summas 8 000 002 eurot ning tema kahele vastutavale töötajale kaheaastat tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga. Maakohus neid süüdi ei mõistnud, aga prokurör vaidlustas otsuse.

Ringkonnakohus leidis nüüd samuti, et süüdistatavad tuleb õigeks mõista. Teise astme kohus põhjendas, et maakohus ei ole tõendeid hinnanud valikuliselt, vaid on andnud tõenditele omapoolse põhjaliku, piisava ning mõistetava hinnangu.

Kohus rõhutas analoogselt maakohtuga, et süü küsimuse hindamisel on oluline välja selgitada õnnetuse tekkemehhanism. Kohtu nõustus kaitsjate seisukohtadega, et süüdistuse tõendamiseks on oletuslikult välja pakutud variante, mis oleksid võinud kaasa tuua isiku surma, kuid süüdimõistvat kohtuotsust ei saa rajada oletustele. Töötajate surma põhjustas äge mürgitus, mille põhjuseid ja tekkemehhanismi ei ole õnnestunud tuvastada.

Enefit Kaevandused AS-i kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve selgituste kohaselt oli kannatanute surma põhjusena tuvastatud äkki tekkinud tundmatu tugeva mürgise gaasi või auru olemasolu šurfis, mida polnud seal eelmise töövahetuse lõppedes ja mida polnud võimalik tuvastada ei õnnetusjuhtumi tuvastamise käigus ega ka selle järgselt korduvalt tehtud erinevate katsete ja uuringute tulemusena.

Ringkonnakohus mõistis riigilt välja ka menetluskulud süüdistatavate kaitsjatasu hüvitamiseks.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles Ärilehele, et prokurör kaebab asja edasi riigikohtusse.