Kaks jäätmekäitlejat saavad riigilt 1,2 miljonit


Eesti Pandipakend OÜ
Eesti Pandipakend OÜFoto: Ilmar Saabas

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada kahte jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu projekti kokku 1,2 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

Mõlemad toetust saanud projektid järgivad ringmajanduse põhimõtteid, luues jäätmetest samaväärse ressursi, kui seda on esmane tooraine.

Advanced Sports Installations Europe AS projekti sisuks on uuendusliku tehnoloogia abil jalgpalliväljakute kunstmuru aluse elastsuskihi ja spordiväljakute rajakateteks kasutatava sünteetilise materjali ümbertöötlemine, et kasutada materjale samal otstarbel. Sellega tagatakse jäätmete korduskasutus. Projekti elluviimine pakub muuhulgas odavamat lahendust jalgpalliväljakute ja staadionite renoveerimiseks. Kogu projekti maksumus on 260 000 eurot, millest toetus moodustab 137 000 eurot.

Eesti Pandipakend saab toetust 1,07 miljonit eurot. Projekti käigus tekib Eestis võimekus siin tekkinud PET-jäätmeid kohapeal ringlusse võtta selliselt, et neid saab kasutada uute, toiduainetööstusele sobilike pakendite tootmiseks. Selleks toodetakse PET-jäätmetest kõrgekvaliteediline helves, mida kohalikud tootjad saavad kasutada oma toodetes. Kogu projekti maksumus on kokku ligi 3 miljonit eurot.