Kapo: Vene kapital huvitub Eesti energiast

 (12)
Kapo: Vene kapital huvitub Eesti energiast
RIANovosti

2008. aastal võis märgata Vene kapitali hoogsalt kasvavat huvi Eesti energeetika vastu, väidab kapo äsja avaldatud Kaitsepolitseiameti aastaraamatus.

"Jätkuvalt võis tuvastada Venemaa energiajulgeoleku seisukohalt olulise Nord Streami projekti Eestiga seotud mõjutustegevust. Peamiselt kasutatakse survestamiseks projektis osalevaid Euroopa partnereid ning mõjuisikuid Saksamaal, Hollandis ja Soomes," seisab aastaraamatus.

2008. aasta novembris saatis Nord Steam AG kõikidele Läänemere-äärsetele riikidele keskkonnamõjude hindamise aruande mustandi. Kuigi tegemist on lõpliku aruande mustandiga Nord Streami Espoo projektist, jättis raporti koostanud Ramboll Group AS välja kõik märkused ja puudused, millele nii päritolu - kui mõjutatud riigid (Eesti kuulub viimaste hulka) on varem korduvalt viidanud," seisab kapo aastaraamatus.

Samuti tunnevad venelased üha enam huvi Eesti või Eestiga seotud tuumaelektrijaamade projektide ja tuuleenergia kasutamise projektide vastu.