Kas prügiveo lisatasud on liiga kõrged? Tallinna linn kaebas konkurentsiameti otsuse kohtusse

 (16)
Jäätmekäitlus
JäätmekäitlusFoto: Raido Vint

Konkurentsiamet nõudis eelmise aasta novembris Tallinna linnalt prügiveo lisatasude märkimisväärset alandamist, millele linn vaidleb vastu väitega, et Tallinna Jäätmekeskusel on niigi teiste turuosalistega võrreldes madalamad hinnad.

Eelmise aasta 14. novembril edastas konkurentsiamet teate, milles nõuti Tallinna linnavalitsuselt tarbijatelt jäätmeveo eest võetavate tasude olulist alandamist. Ettekirjutuse kohaselt ei tohiks Tallinna Jäätmekeskus prügiveo vahendavate teenuste hinnale lisada üle 15%, arvestades konkurentsiolukorras tegutsevate ettevõtjate samalaadseid kulusid ja keskmist kasumlikkust. Tegelikult on linn sel ja eelmisel aastal teenuse hinnale lisatud ligikaudu 40%. Tallinna linn vaidlustas ettekirjutuse 13. detsembril ning halduskohus peatas esialgse õiguskaitse korras selle täitmise.

"Tallinna linn on tõepoolest meie ettekirjutuse kohtus vaidlustanud. Hetkel on kohtumenetlus alles algusjärgus ning meil ei ole paraku võimalik ennustada, millal kohus otsuse langetada võiks," ütles konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits. "Konkurentsiamet on Tallinna linna tegevust väga põhjalikult uurinud. Oleme veendunud, et meie ettekirjutus on seaduslik ja põhjendatud," ütles ta.

Seotud lood:

Tallinna Keskkonnaameti Jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark põhjendas vaidlustust sellega, et Tallinna linn ei pea ettekirjutust tarbijate seisukohast põhjendatuks. "Kui Tallinna Jäätmekeskus alustas teenuse osutamisega, siis muutusid jäätmeveo teenustasud elaniku jaoks oluliselt soodsamaks. Kui näiteks Ragn Sells küsib 240-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendamise eest Tallinnas 8.90, siis Tallinna Jäätmekeskus vaid 2.58. Väga levinud 800-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendamise eest küsib Ragn Sells 13.85, Tallinna Jäätmekeskus aga 5.40. Seega pole ülejäänud turuosalistega võrreldes hinna langetamine kuidagi põhjendatud, need on kliendi jaoks niigi madalamad," ütles ta.

Vaidlus 40% ja 15% üle on Marki sõnul küsimus raamatupidamislike näitajate kohta, millega tavatarbija kokku ei puutu. Tema sõnul on juurdehindluse protsentide puhul küsitav, milliste andmete põhjal konkurentsiamet oma seisukoha kujundas. "Meie lähtume ennekõike lõpphinnast tarbijale," lisas Mark.

"Konkurentsiameti poolt välja toodud juurde hindluse protsent kehtib ainult mõne Tallinna Jäätmekeskuse teenuse osas ja juurdehindlusest tulenevaid vahendeid kasutab linn selleks, et hoida jäätmeveo hinnad ühesugused üle Tallinna, tagada biolagunevate jäätmete odavam hind võrreldes segaolmejäätmetega ja tagada tasuta paberi ja kartongi äravedu," ütles ta.

"Senine kohtupraktika osutab, et konkurentsiameti ettekirjutus seisab õiguslikult nõrgal positsioonil," ütles Mark. "Kui Tallinna Jäätmekeskusel on niigi teiste turuosalistega võrreldes madalamad hinnad, siis neid edasi hindu langetama sundida pole põhjendatud ega õiglane."