Kas rohkem tunde töötavad eurooplased on produktiivsemad?

 (3)
Kas rohkem tunde töötavad eurooplased on produktiivsemad?
PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Suurbritannia Ametiühingute Kongressi (TUC) uuringu kohaselt oli Ühendkuningriigi täiskohaga töötajatel keskmine töönädal üks pikemaid Euroopas, kuid nad kuulusid ka kõige vähem produktiivsemate hulka.

Võrdlusena võib tuua Taani, kus on töönädal kõige lühem, kuid töötajate produktiivsuse järgi ollakse Iirimaa järel teisel kohal, kirjutab Euronews.

Arvestades SKP-d ühe töötunni kohta oli aga Itaalias lühem töönädal seotud tagasihoidlikuma produktiivsusega. Hollandlastel, belglastel ja itaallastel kõige vähem töötunde, kuid viimaste tööviljakus oli 30 protsenti madalam.

Samas kuigi itaallased on hollandlastest ja belglastest vähem produktiivsemad, siis Euroopa mõistes on nad keskmised.

Itaallased töötasid keskmiselt 39 tundi nädalas ja olid vaid 0,8 protsenti Euroopa keskmisest allpool.