Kas sadamatüli laheneb? Viktor Siilatsiga seotud ettevõte ostis Haapsalu Veskiviigi jahisadama

 (1)
Muhu väina regati avatuks kuulutamine 2013
Muhu väina regati avatuks kuulutamine Veskiviigi sadamasFoto: Meisi Volt

Haapsalu Veskiviigi jahisadama uueks omanikuks on Sadamate Investeeringute OÜ, mis on seotud kõrvalasuva Grand Holm Marina ehk Suur-Holmi jahisadama asutaja Viktor Siilatsiga. Seega tegutseb Siilatsi käe all nüüd Haapsalus kaks jahisadamat, mis olid varasemalt omavahel tülis.

Nüüd saab läbi pikki aastaid kestnud nn „sadamatüli, mille käigus ei kohkutud tagasi rahvusvahelise piiripunkti ega ka olematu laevatee väljamõtlemisest, et eemaldada Grand Holm Marina poolt linnavalitsuse loaga vette asetatud kai ning piirata selliselt sadama tegevust.

Ühtlasi täitub Siilatsi poolt 2007.aastal Lääne Elu vahendusel väljakäidud idee taasühendada kaks kõrvuti asetsevat Haapsalu jahisadamat loobudes paralleelsetest struktuuridest ja opereerides neid ühiselt.

Sadamatevaheline koostöö ja sellest tekkiv sünergia peaks olema väärikaks kingituseks Haapsalu purjetamise 130.aastapäevaks, sellegipoolest kujundavad nende jahisadamate nägu seal paiknevad jahtklubid: Veskiviigi jahisadam on kodusadamaks Haapsalu jahtklubile ja Grand Holm Marina on lipusadamaks Tallinna Jahtklubile.

Viktor Siilats on nii Tallinna Jahtklubi kui ka Monaco Jahtklubi liige.
Meritsi oma kaatriga enamuse Euroopa riikide sadamaid külastanud väikelaevnik Viktor Siilats plaanib lisaks Grand Holm Marinale ka Veskiviigi jahisadamas rakendada edumeelsetest Euroopa jahisadamatest saadud kogemusi, et arendada Haapsalu väikelaevandust ja veelgi tõsta Haapsalu kui merelinna mainet.

Kaks jahisadamat jäävad esialgu tegutsema eraldi, kuid neid opereeritakse ühiselt.