Kas Talveaed pesi vene raha? FI heidab vene ärimehe firmale ette jämedaid rikkumisi

 (8)
Kas Talveaed pesi vene raha? FI heidab vene ärimehe firmale ette jämedaid rikkumisi
rahapesuFoto: Scanpix/ AP

Finantsinspektsioon tunnistas eile kehtetuks aktsiaseltsi Talveaed makseasutuse ja täiendava tegevusloa oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumiste tõttu.

Et järelevalveasutus korraldab seetõttu pressikonverentsi, pole tavapärane.

Juba 2016. aastal kasvasid järsult makseasutuse tegevusloa saanud AS Talveaed käibed, mis tõi kaasa finantsinspektsiooni tähelepanu.

„Need otsused ei sünni kergelt,“ rääkis finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ettevõtte tegevusloa tühistamisest tänasel pressikonverentsil.

Ettevõte ei täitnud nõudeid, näiteks hoidis enda ja klientide raha koos, mis on jäme reeglite rikkumine. Samuti ei raporteerinud ettevõte kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroole.

"Rikkumised olid korduvad või kestvad," lausus Kessler.

Finantsinspektsiooni kontrollid tuvastasid, et ameti ettekirjutusi sisuliselt ei täidetud.

Finantsinspektsioon väljastas aktsiaseltsile Talveaed makseasutuse tegevusloa 2011. aasta aprillis. 2016. aasta veebruaris sai Talveaed täiendava tegevusloa maksekontoga ja makseinstrumentidega seotud teenuste osutamiseks. Samal aastal tõusis Talveaia turuosa väga kiiresti 45 protsendini kogu makseasutuste turust.

Juba 2017. aasta novembris trahvis finantsinspektsioon ettevõtet 18 330 eurose rahatrahviga, kuna ettevõttel oli probleeme riskantsetele mitteresidentidele pakutavate teenustega.

Seotud lood:

Finantsinspektsioon tuvastas makseasutuse AS Talveaed tegevuses makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) paragrahvi 79 lõikes 1 sätestatud kliendi vara hoidmise ja kaitse nõuete kohustuste rikkumised ajavahemikul 13. märts 2017 - 5. aprill 2017. Selliste rikkumiste eest võib makseasutust väärteo korras karistada kuni 32 000 euro suuruse rahatrahviga. Ühe rikkumise algpõhjuseks olid probleemid seoses riskantsetele mitteresidentidele pakutavate teenustega.

Finantsinspektsioon tuvastas aktsiaseltsi Talveaed tegevuses ulatuslikke rikkumisi ning seadis oma 22.01.2018 otsusega makseasutuse tegevusele olulise piirangu.

„Aktsiaselts Talveaed rikub muu hulgas piisavate sisekontrolli meetmete ning sise-eeskirjade rakendamise nõuet,“ teatas finantsinspektsioon tänavu jaanuaris. „Samuti ei ole makseasutus õigesti kohaldanud hoolsusmeetmeid ega teavitanud rahapesu andmebürood rahapesu kahtlusega tehingutest.“

Kuna rikkumiste osaliseks põhjuseks on probleemid seoses riskantsetele mitteresidentidele pakutavate makseteenustega, siis otsustas finantsinspektsioon keelata aktsiaseltsil Talveaed teatud tehingute tegemise klientidega, kes ise või kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja ei ole Eesti Vabariigi resident.

„Tuvastasime järelevalve tulemusena ulatuslikud puudujäägid makseasutuse tegevuses. Näiteks puudub makseasutusel piisav ülevaade oma klientide tegevusprofiili, tehingu eesmärkide ja rahaliste vahendite päritolu kohta, samuti ei vasta makseasutuse sisekorrad seaduse nõuetele,“ selgitas Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Aktsiaseltsil Talveaed on aega neli kuud, et viia oma tegevus kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega, vastasel juhul võib finantsinspektsioon makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistada, teatas asutus jaanuaris.