Kasutatud autode müüjad võetakse luubi alla

 (12)
Oluliselt täiendatud!
Aivo Adamson
Maanteameti juhtFoto: Tiit Blaat

Tarbijakaitseamet, maanteeamet ning maksu- ja tolliamet alustavad kasutatud autode turu korrastamise eesmärgil ühist teavituskampaaniat, millega paralleelselt hakkavad ametid automüüjaid süvendatult kontrollima.

Kasutatud autode turuga seonduvad probleemid on olnud päevakorral juba mõnda aega ning põhjustanud üha süvenevat rahulolematust nii tarbijate kui korrektsete autokaupmeeste hulgas, nendib maanteeamet.

Olukorra parandamiseks ja kasutatud autode müügi valdkonna korrastamiseks ongi kolm ametit otsustanud oma jõud ja ressursid ühendada.

Tarbijakaitseameti peadirektori Andres Sooniste sõnul on tarbijate teadlikkus kasutatud auto ostmisel madal ning automüüjad kasutavad seda ära: suur osa petuskeemidest tugineb teadmatusele ja emotsionaalsetele ostudele.

„Tarbijakaitseamet tegi koostöös maanteeameti, maksu- ja tolliameti ning Eesti kohtuekspertiisi instituudiga mais ja juunis kokku 19 kontrollostu. 26 protsendil juhtudest selgus automüügiplatsil müüdava auto tegelik müüja alles lepingu sõlmimisel, neljal juhul osutus müüjaks eraisik. Eraisikult ostes on aga oluline teada, et sel juhul on tarbija õiguste kaitseks abi loota vaid kohtust. 16 protsendil juhtudest puudus autol lubatud lisavarustus või see ei töötanud. Kontrolli tulemuste põhjal alustas tarbijakaitseamet kokku üheksa väärteomenetlust ebaausa või eksitava kauplemisvõtte kasutamise eest,“ rääkis Sooniste.

Sooniste lisas, et kasutusele tuleb võtta kõik võimalikud meetmed olukorra parandamiseks. „Ametid jätkavad kontrolloste ning tulemuste kohta avalikkusele info andmist. Samuti on ettevalmistamisel nii tarbijate kui ka ettevõtjate teadlikkust tõstev pikaajalisem teavitustegevus. Olukorra parandamiseks oodatakse aktiivset tegutsemist ka turuosalistelt,“ lausus ta.

Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson lisas, et maanteeamet on ikka hea seisnud liiklusohutuse eest, mille üks osa on auto tehniline seisukord.

„Meil on võimalus tulevikus protsessi sekkuda, hinnates autode tehnilist seisundit enne registrikande tegemist. Maanteeamet on omalt poolt loonud võimaluse kontrollida Eesti registris olevate sõidukite tehnilisi andmeid ja ajalugu. Meil on juba praegu väga hea koostöö Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liiduga (AMTEL) ning ühiste eesmärkide saavutamiseks on vältimatu tihe koostöö kõigi teiste turuosalistega," ütles Adamson.

Maanteeamet, tarbijakaitseameti ning maksu- ja tolliamet on koostanud juhendi soovitustega, kuidas toimida ning mida tähele panna, kui on plaanis osta kasutatud sõiduk.

Esmaseks soovituseks on mõelda läbi enda vajadused ja võimalused ning hoiduda emotsiooni ajel tehtud otsusest. Ka siis, kui müüja räägib, et just selle auto vastu on väga suur huvi ja tehingu peaks seega sooritama kohe.

Liiklusregistrist on võimalik kontrollida sõidukile kehtestatud piiranguid ja korralise tehnoülevaatuse kehtivust lihtpäringuga või sõiduki ajalugu laiendatud päringuga (riigilõiv 2 eurot). Sõiduki liikluskahjusid saab kontrollida Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt.

Mõningad võimalused elektrooniliselt kontrollida sõiduki minevikku on leitavad maanteeameti kodulehel tehnoviidete rubriigis. Mõnikord aitab sõiduki minevikku tuvastada sõiduki VIN-koodi guugeldamine. Sealjuures tasub aga veenduda, et teile öeldud sõiduki VIN-kood kuulub ikka kõnealusele sõidukile. Maanteeametile teada olevate Eestis tegutsevate sõidukite valmistajate, ametlike esindajate ja maaletoojate nimekirja leiab rubriigist margiesindused.

Kontrolli, kas autot müüb eraisik või juriidiline isik. Eraisiku käest osta on odavam, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus.

Infot firma kohta saab:

o Krediidiinfo kodulehelt www.krediidiinfo.ee (tasuta lihtpäring)
o Äriregistrist https://ariregister.rik.ee