Kauaoodatud kohtulahend ärimees Kruudale - kas OÜ-tamine on lubatud või mitte?

 (26)
Lisatud MTA kommentaar
Kauaoodatud kohtulahend ärimees Kruudale - kas OÜ-tamine on lubatud või mitte?
Oliver KruudaFoto: Karli Saul

Tänane lahend oli selle maksuõigusliku käsitluse osas kauaoodatud nii ettevõtjate, maksuametnike kui maksunõustajate hulgas. Oli lootus, et see lahendab ära nö OÜ-tamise lubatavuse või mittelubatavuse, kommenteerivad riigikohtu otsust Oliver Kruudaga seotud ettevõtte kaitsjad Glikman & Alvin Partnerid vandeadvokaadid Priit Raudsepp ja Paul Keres. Riigikohus otsustas aga asja uuesti ringkonnakohtule uuesti läbivaatamiseks saata.

"Tänane lahend oli selle maksuõigusliku käsitluse osas kauaoodatud nii ettevõtjate, maksuametnike kui maksunõustajate hulgas. Oli lootus, et see lahendab ära nö OÜ-tamise lubatavuse või mittelubatavuse. OÜ-tamise all peetakse silmas olukorda, kus ühemeheühing osutab teisele ühingule nt konsultatsiooniteenuseid. Maksuamet on aga näinud sellises olukorras töösuhet ning nõuab seetõttu teenuse saajalt tööjõumakse.

Kuigi tänane kohtuotsus ei andnud taolisele käsitluse ühest ja selget
vastust, on lahendis siiski mitmeid olulisi juhiseid. Riigikohtu
selgituste kohaselt peab maksuhaldur selgitama, kuidas hoitakse ära
maksumääramisega kaasnev topeltmaksustamine. Paraku ei oma aga selle
kohustuse rikkumine maksuhalduri jaoks negatiivseid tagajärgi." kommenteerisid Raudsepp ja Keres Ärilehele.

Maksuameti sõnul on aga otsus äärmiselt värske ja vajab veel analüüsimist, kuid OÜ-tamise puhul asus riigikohus maksuametiga samale seisukohale ehk et see pole lubatud. "Riigikohus annab ringkonnakohtule suunised asja uueks läbivaatamiseks, ent suures plaanis saame öelda, et otsuses antud suunised ja seisukohad tehingute ümberkvalifitseerimist puudutavas osas (st juriidilise isiku nimel, kuid sisuliselt füüsilise isiku poolt palgatöö tegemine, nn OÜ-tamine)  on maksuhalduri käsitlust toetavad. Otsuse esimeses pooles osundas riigikohus lisaks, et vaidlus maksunõude üle pankrotimenetluses lahendatakse edaspidi halduskohtus. Ka selles küsimuses puudus siiani selgus," vastas MTA pressiesindaja Rainer Laurits.

"Kui varasemalt on kohus selgitanud topeltmaksustamise vältimise võimalusi, siis nüüd andis kohus täpsemaid juhiseid ka tulumaksu osas. Seejuures selgitas kohus, et teenust osutanud ühingu osanikul võib tekkida oma ühingu vastu tagasinõude õigus. Seejuures raha füüsilisele isikule tagastamine ei too kaasa täiendavaid maksukohustusi.

Riigikohus heitis madalama astme kohtutele ette, et tähelepanuta oli jäetud aegumise temaatika. See tõttu võib olla problemaatiline topeltmaksustamise vältimine. Siinkirjutanute hinnangul on sellisel juhul maksumääramine välistatud," lisasid advokaadid. 

2012. aasta jaanuaris esitas maksu- ja tolliamet tollal likvideerimisel oleva AS Rubla (endine Tere AS) ja pankrotistunud AS Luterma (kohtuvaidluses võlgnik) pankrotihalduritele Veli Kraavile
ja Rein Vaiksaarele nõude, et tunnustada 2 197 400 euro ja 36 sendi
suurust maksuvõlga teise järgu nõudena võlgniku pankrotimenetluses.

Maksuhalduri nõue põhineb ameti hinnangul, et Luterma ja äriühingute
vahel ei sõlmitud mitte konsultatsioonilepingud, nagu ettevõte neid
esitas, vaid 13 füüsilise isikuga sõlmitud konsultatsioonilepingut olid tegelikult hoopis töölepingud või juhatuse ja nõukogu liikme lepingud.
Konsultatsioonilepingute sõlmimine andis Lutermale aga maksueelise.
Maksuhaldur tõlgendas vastavalt töösuhte olemusele need lepingud ümber
kas töölepinguteks või juhatuse ja nõukogu liikme lepinguteks ning
väljamaksed nimetatud lepingutest tulenevateks tasudeks.