Kaubamaja reklaamimaksu kohtusaaga jätkub


Osturalli 2013 kaubamajas
Osturalli 2013 kaubamajasFoto: Martin Dremljuga

Tartu Halduskohus jättis rahuldamata Tallinna Kaubamaja tütarettevõtete kaebuse, kus soovitakse tagasi kolme aasta jooksul Tartus makstud reklaamimaksu.

Tallinna Kaubamaja tütarettevõtted taotlevad tagasi kolme aasta jooksul, juunist 2011 kuni juulini 2014 Tallinnas, Tartus ja Pärnus makstud reklaamimaksu. Kokku on tütarfirmad maksnud sel ajavahemikul 550 000 eurot reklaamimaksu.

Kaubamaja tütarfirmad esitasid kaebuse põhjendusega, et reklaamimaksu regulatsioon on vastuolus põhiseadusega ning riigikohtu praktikaga, mis näevad ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses. Reklaamimaksu puhul aga olid mitmed olulised elemendid, nagu maksu määr ja selle arvestamise alused, jäetud kohaliku omavalitsuse kindlaks määrata.

Tartu halduskohus otsustas eile, et kohalike maksude osas on lubatav selle oluliste elementide kindlaksmääramine delegeerida kohalikule omavalitsusele ning kaebajate poolt viidatud põhiseaduse sätted ja riigikohtu praktika kehtivad vaid riiklike maksude osas. Halduskohus viitas siinjuures kohaliku omavalitsuse õigusele korraldada kohaliku elu küsimusi iseseisvalt.

Tallinna Kaubamaja kinnitas börsile saadetud teates, et tütarettevõtted kavatsevad kohtuotsuse edasi kaevata, kuna riigikohtu laialdasest praktikast tuleneb, et kõikide avalik õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema kindlaks määratud seaduse tasandil.

Seotud lood:

"Kuna kohalik maks on samuti avalik-õiguslik rahaline kohustus, siis kehtivad need nõuded ka reklaamimaksu osas. Oleme seisukohal, et kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõtet ei saa pidada ülimuslikuks võimude lahususe ja seadusereservatsiooni põhimõttest ning maksukohustuslase seisukohast ei ole selget põhjust, miks peaks kohaliku omavalitsuse üksuste poolt kogutavatele kohalikele maksudele kehtima leebemad nõuded kui teistele avalik-õiguslikele rahalistele kohustustele," kirjutab Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp börsiteates.

Tallinnas ja Pärnus on halduskohtud samasisulised kaebused menetlusse võtnud, kuid kohtuistungite aegu veel kindlaks määratud ei ole.