Keemiatööstuse Liidu kampaania osas esitati kaitsepolitseile avaldus

 (22)
Eesti Keemiatööstuse Liidu pressikonverents
Eesti Keemiatööstuse Liidu pressikonverentsFoto: Heiki Rebane

Eesti Maavarade Ühing esitas täna, 17. oktoobril Kaitsepolitseiametile avalduse, milles juhib tähelepanu Eesti Keemiatööstuse Ühing läbiviidava meediakampaania sõnumitele, mis õhutavad vaenu ja võivad kujuneda ohuks Eesti Vabariigi julgeolekule.

Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk selgitas, et avaldus esitati eelkõige põhjusel, et Keemiatööstuse Liidu kampaania sõnumid ja esitatud numbrilised faktid ei ole tõesed ja eksitavad avalikkust. „Eesti Vabariigi kodaniku ja mittetulundusühingu liikmena pean vastutustundetuks käitumist, millega energeetika ettevõtete initseeritud kampaania õhutab regionaalset viha ja vaenu, seades valeväidetega ohtu Eesti Vabariigi julgeoleku ning õigused," selgitas Pukk.

Ta lisas, et kampaanias kasutatud sõnumid nagu keskkonnatasude tõus tooks kaasa 24 000 inimese tööta jäämise ning vähendaks Eesti energiajulgeolekut ei vasta tõele.

„Eesti energiajulgeolek ei ole tagatud üksnes Ida-Virumaa-keskse energiatootmisega. Energiajulgeolek on tagatud siis, kui tootmine on hajutatud üle Eesti ja põhineb rohkem ka kohalikel puhastel kütustel ega nõua maksumaksjalt ja riigilt ülemäärast toetust," selgitas Pukk, lisades et kui me tahame, et Eesti maavarad oleksid tõesti meie õnn, siis ei tohi „meie" tähendada vaid keemiatööstureid ja „õnn" vaid nende rahalist kasu.

„Keskkonnatasude muutmise tänane ettepanek tõstaks plaani kohaselt ühe tonni põlevkivi tasumäära praeguselt 1,53 eurolt 1,95 euroni aastal 2020. Sama raha eest saab kaks pakki piima. On seda tonni põlevkivi eest palju või vähe?" küsis Pukk.

Eesti Maavarade Ühing palus Kaitsepolitseiametil uurida Viru Keemia Grupp AS-i, Alexela Energia AS-i poolt initseeritud ja finantseeritud kampaania ning Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevuste vastavust Eesti Vabariigis kehtivate seaduste valguses.