Kert Kingo moodustas järgmise töörühma. See hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas

 (116)
Kert Kingo EKRE hiljutisel volikogul Pärnus
Kert Kingo EKRE hiljutisel volikogul PärnusFoto: Ago Tammik

Värske väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) moodustas eile küberturvalisuse töörühma, mis hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas ning jälgima küberturvalisuse strateegia elluviimist. Tegu on juba mitmenda Kingo poolt lühikese aja jooksul loodud töörühmaga.

„Moodustan küberturvalisuse strateegia koordinatsiooni töörühma (edaspidi töörühm), mille ülesandeks on seirata ja koordineerida küberturvalisuse strateegias kokkulepitud eesmärkide elluviimist ning valmistada selle põhjal ette aruanne küberjulgeoleku nõukogule,” ütleb Kingo oma eilses käskkirjas.

Töörühm hakkab koosnema mitme erineva ministeeriumi ja riigikantselei esindajatest. Nende hulgas on nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ise, aga ka justiisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, kaitseministeerium, siseministeerium ja välisministeerium.

Kõik asutused peavad nimetama töörühma nii küberturvalisuse eest vastutava ametniku kui ka tema asendaja. „Küberturvalisuse eest vastutav ametnik osaleb töörühma töös ning on kontaktisikuks enda asutuse ja valitsemisalas riikliku küberjulgeoleku- ja turvalisuse tagamist puudutavates küsimustes,” põhjendab Kingo. Töörühma teenindav struktuuriüksus on MKM-i riigi infosüsteemide osakond.

Töörühm hakkab koos käima neli korda aastas, vastavalt vajadusele ka tihedamalt. Selle tööd hakkab juhtima riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk, kes vastutab ka koosolekute kokku kutsumise eest. Vajaduse korral kutsutakse töörühma koosolekutele ka oma valdkonna eksperte. Töörühma koosolekud protokollitakse.

Seotud lood:

Tegu on juba mitmenda töörühmaga, mis 16. maist ametisse nimetatud EKRE minister Kert Kingo on lühikese aja jooksul moodustanud. Juuni alguses kutsus ta kokku e-valimiste töörühma, mille eesmärgiks on analüüsida valimisprotsesside turvalisust ning läbipaistvust.

Juuni teises pooles moodustas Kingo IKT seadmete usaldamise poliitika töörühma, mille ülesanne on töötada välja IKT seadmete tehnoloogilise turbe ja usaldusväärsuse poliitika ning vajalikud täiendused õigusaktides.

Küberturvalisuse strateegia 2019-2022 kinnitas Vabariigi Valitsus 2018. aasta novembris ja tegemist on kolmanda küberjulgeoleku ja -turvalisuse valdkonna strateegiadokumendiga, mis määratleb valdkonna pikaajalisema visiooni, selle saavutamiseks vajalikud eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad, rollid ja ülesanded.

Küberturvalisuse strateegias on seatud eesmärgiks hoida ja kujundada Eesti jätkusuutlikku digitaalset ühiskonda, millel on tugev tehnoloogiline vastupanuvõime ja valmisolek kriisidega toimetulekuks, edendada küberturbe sektori ettevõtlust ning teadus- ja arendustegevust, tagada valdkonna spetsialistide järelkasv ning olla riigina arvestatav partner rahvusvahelisel areenil.