Kesk- ja Ida-Euroopa firmad ootavad majanduse paranemist, Eesti ettevõtjad on ettevaatlikumad

 (1)
Kesk- ja Ida-Euroopa firmad ootavad majanduse paranemist, Eesti ettevõtjad on ettevaatlikumad
Foto: Andres Putting

Kesk- ja Ida-Euroopa äriliidrid usuvad, et majandusolukord 2016. aastal paraneb ning inflatsioon jääb peamiselt alla kahe protsendi, näitab KPMG poolt Eestis ja veel kaheksas riigis läbi viidud uuring “Majanduse Pulss 2015”.

See hinnang toetab stabiilsust tööturul ja kerget palgakasvu kogu regioonis, leiavad uuringus osalejad.

Üheksa piirkonna riiki – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Rumeenia, Horvaatia ning Bosnia ja Hertsegoviina – äriliidritelt küsiti hinnanguid majanduse käekäigule neis riikides, teatas KPMG Baltics OÜ.

„Mitmes valdkonnas kattusid tänavuse uuringu tulemused 2014. aasta omadega. Ajal mil Euroopa seisab silmitsi paljude majandusprobleemidega, on kõige tähtsam ja julgustavam see, et vastajad prognoosivad 2016. aastaks üldjoontes soodsat majanduskeskkonda,“ ütles KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

Vastajatest 51% usub, et järgmisel aastal majanduse olukord paraneb, 34% ei näe erilisi muutusi ja vaid 15% arvab, et olukord halveneb.

Jegers lisas, et Eesti omanikud ja juhid on veidi ettevaatlikumad. „Pooled Eesti äriliidritest näevad, et üldine majandusolukord ei muutu, aga halvenemist ennustab vaid 20 protsenti.“

„Maksupoliitika on endiselt otsustajatele väga tähtis teema ning sarnaselt mullusele uuringule oodatakse valitsustelt kõige rohkem maksude tasumise ja haldamise lihtsustamist – seda soovib 79% KIE riikides vastanutest. Peale selle pooldatakse tugevalt eraisiku ühtset tulumaksusüsteemi, mida eelistatakse selgelt astmelisele süsteemile,“ ütles KPMG Baltics OÜ maksuteenuste juht Joel Zernask.

Sarnaselt eelmise aasta tulemustele ei kavatse antud piirkonna riikide ettevõtted töötajate arvu oluliselt muuta – nii arvab 53% vastanutest, kusjuures Balti riikides jäi niimoodi vastanute osakaal 65% ja 59% vahele.

Uusi töötajaid kavatseb palgata keskmiselt 36% KIE ettevõtetest ja ainult 12% vastajatest kavatseb töötajate arvu vähendada. Töötajate jaoks on 2016. aasta töötasu seisukohast üsna paljutõotav, sest 58% ettevõtjatest kavatseb oma töötajate palka tõsta. Samas on see arv väiksem eelmise aasta 69%-st.

„Et püsida konkurentsis nii sise- kui ka välisturul on kõige tähtsam kvalifitseeritud tööjõud – nii arvab 60% vastajatest. Äriliidrid kinnitavad seejuures, et tublide töötajate hoidmine on peamine tegur, millele ettevõtted peavad keskenduma,“ märkis Jegers.

Tihe konkurents on peamine asjaolu, mis takistab käibe kasvu, nii arvab 45% vastajatest. Järgmisel aastal käivet tõsta kavatsevate ettevõtete seas toimub see peamiselt tööviljakuse (42% vastajaist) ja sisenõudluse kasvu (40%) arvelt.

Varimajandust peab jätkuvalt probleemiks 73% riikide vastajatest (2014. aastal 75%), kusjuures 39% vastajatest leiab, et suurim mure on maksudest kõrvalehoidmine tegeliku tulu varjamise kaudu; sellele järgnevad ümbrikupalgad (23%) ja käibemaksupettused (21%).

Investeeringud on konkurentsivõime säilitamiseks esmatähtsad, kinnitab 66% vastajatest, kelle sõnul on nende ettevõte kavandanud aastateks 2016–2018 investeeringuid ning 37% kavatseb investeerida eelkõige koduturule.

Energiasektori prioriteete käsitlevale küsimusteplokile antud vastustest selgus, et KIE riikide jaoks on energiakandjatest esikohal tuumaenergia (37%), kuid kogutoetus taastuvenergiale ulatub 48%-ni.

KPMG küsitles 2015. aasta septembris üheksa riigi äriliidreid – esmakordselt Bosnia ja Hertsegoviinas ning Horvaatias - kes avaldasid arvamust riikide majanduse, euro, välisinvesteeringute, maksukeskkonna ja ettevõtete palga- ja personaliküsimuste osas.

Veebiküsitlusele vastas osalenud riikides 731 tippjuhti ja ettevõtte omanikku.