Keskerakond ERJK pihtide vahel: tagasi tuleb maksta 220 000 eurot keelatud annetust

 (123)
Keskerakond ERJK pihtide vahel: tagasi tuleb maksta 220 000 eurot keelatud annetust
Edgar Savisaar, Paavo Pettai

Erakondade rahastamise järelvalve komisjon (ERJK) otsutas viimasel istungil nõuda Keskerakonnalt tagasi Tartu maja müügist saadud 220 000 euro suurune keelatud annetus.

Komisjon algatas Eesti Keskerakonna suhtes haldusmenetluse võimaliku varjatud rahastamise, mis seisneb anonüümse annetuse vastuvõtmises, kohta. Nimelt sai Keskerakond kunagi pärandusena ühe Tartu majaosa, mille erakond müüs 2011. aastal oma pikaajalisele kampaaniameister Paavo Pettaile.

Müügitehing toimus tegelikult aastal 2014. Paavo Pettai väitel oli maja hind 250 000 eurot, kuid selgus, et reaalselt maksti maja eest 30 000 eurot, ja ülejäänud 170 000 euro osas oli müügihind fiktiivne.

ERJK-l kerkis kahtlus, et antud tehinguga võis toimuda erakonna varjatud rahastamine summas 250 000 eurot – 30 000 eurot = 220 000 eurot, kuna erakonnale maksti umbes 30 000 eurot maksva asja eest kaheksakordset hinda.

Erinevatest allikatest kogutud tõendite põhjal järeldab komisjon, et maja eest ei tasunud Paavo Pettai oma isiklikest vahenditest ja et tegemist ei ole müügihinna laekumisega erakonnale, vaid erakonnaseaduse tähenduses keelatud annetuse vastu võtmisega summas 220 000 eurot.

ERJK otsustas kuue poolthääle ja ühe vastuhäälega teha Keskerakonnale ettekirjutus keelatud annetuse tagastamiseks või selle võimatusel annetuse kandmiseks riigieelarvesse.

Antud Tartu maja tõi Pettaile ka kriminaalasja. Nimelt on Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise kriminaalasjas üheks kahtlusaluseks ka Pettai, kellele esitati just Tartu majaga seotud tehingute tõttu kahtlustus dokumendi võltsimises, notarile ebaõigete andmete esitamises ja võltsitud dokumendi kasutamises.