Keskkonnaamet: kui Tallinna linna poolt pakutud lahendused tulemust ei anna, tunnistame jäätmeloa kehtetuks

 (16)
Prügikastid Nõmmel
Prügikastid NõmmelFoto: Hendrik Osula

Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilabergi sõnul on ameti jaoks oluline, et jäätmed saaksid veetud võimalikult kiiresti ning jäätmete vedamiseks oleksid vedajatel ka vajalikud load olemas.

"Meile teadaolevalt kaalub linn mitut lahendust, seal hulgas on plaanis alates esmaspäevast kaasata Nõmmel ning Lasnamäel jäätmeid vedaval Baltic Waste Managementil alltöövõtjat AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Sellisel juhul jääb nii BWMi leping linnaga kui ka jäätmeluba kehtima ning veoks kasutatakse alltöövõttu," rääkis Siilaberg.

"Kui Tallinna linn ei lõpeta lepingut BWM-ga, on ettevõttel endiselt kohustus jäätmeid vedada ja seda kohustust täidetakse alltöövõtjate abiga."

Advokaadibüroo Cobalt partner Elo Tamme ütles täna Ärilehele, et abilinnapea Arvo Sarapuu rikuks vähemalt jäätmeseadust, konkurentsiseadust ja riigihangete seadust, kui viiks täide oma ultimaatumi ning määraks otsustuskorras jäätmeveo teenuse osutajaks linnale kuuluva Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse, kui BWM oma teenust toimima ei saa. Tamme sõnul ei aita ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse muutmine BWM-i allhankijaks, sest ka siis rikutaks seadust.

"Keskkonnaameti pädevuses ei ole hankega seotud kohustuste üleandmise õigusliku hinnangu andmine. Küll aga on keskkonnaameti jaoks oluline, et jäätmed saaksid veetud võimalikult kiiresti ning jäätmete vedamiseks oleksid vedajatel ka vajalikud load olemas," ütles Siilaberg.

Keskkonnaameti pädevuses ei ole hankega seotud kohustuste üleandmise õigusliku hinnangu andmine.
Seotud lood:

"Juhul kui linn peab vajalikuks siiski leping jäätmevedajaga lõpetada, annab see Nõmme elanikele võimaluse tellida jäätmete vedu vedajalt, kellel on õigus vedada segaolmejäätmeid Harjumaal ning automaatselt ei teki ühelgi vedajal eelisõigust."

Siilabergi sõnul peab linn võimalikul kiiresti leidma viisi, kuidas jäätmete vedu toimiks tõrgeteta. "Kui Tallinna linna poolt pakutud lahendused tulemust ei anna ning sellest tulenevalt on reaalne oht keskkonnale, alustab Keskkonnaamet jäätmevedaja jäätmeloa kehtetuks tunnistamist."

Tallinna keskkonnaamet: olukorra päästaks sisetehingute lubamine

Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark ütles, et jäätmeveo korraldamine on omavalitsuste kohustus, kuid korraldamiseks on seaduse järgi vaid üks võimalus – viia läbi riigihange ning anda jäätmete vedamise õigus üle eraettevõttele.

"Nõmme jäätmeveo osas on linn hetkel raske valiku ees. Riigihanke tulemusel on leitud vedaja, kuid kui see vedaja teenuse osutamisega rahuldaval tasemel hakkama ei saa ning leping lõpetatakse, siis tekib vabaturu olukord ja linn ei ole jällegi täitnud oma seadusest tulenevat kohustust," selgitas ta.

Nõmme jäätmeveo osas on linn hetkel raske valiku ees.

"Uue hankemenetluse läbiviimine on minimaalselt pooleaastane protsess, juhul kui keegi hanget ei vaidlusta. Hädaolukorra seaduse järgi on jäätmevedu elutähtis teenus, mille toimepidavuse tagamine on justnimelt kohalike omavalitsuste kohustus, kui ainuke võimalus elutähtsat teenust tagada on hanke tulemusel vedaja leidmine, mis võtab minimaalselt aega pool aastat."

"Linnal on jäätmeveo korraldamiseks selgelt ebapiisavad võimalused. Omavalitsustel on seadusega keelatud vedada jäätmeid ise. Ükski teine Euroopa riik ei ole jäätmeveol sellist keeldu kehtestanud ning õigusteadlaste arvates on see suisa Euroopa direktiividega vastuolus. Kui linnal oleks võimalus kasutada niinimetatud sisetehingute mudelit ja vedada jäätmeid vajadusel ise, siis ei tekiks ka selliseid olukordi nagu hetkel Nõmmel," ütles ta.

Kui linnal oleks võimalus kasutada niinimetatud sisetehingute mudelit ja vedada jäätmeid vajadusel ise, siis ei tekiks ka selliseid olukordi nagu hetkel Nõmmel.

"Alates 25. maist alustab kesklinnas jäätmete vedamisega linnale kuuluv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS ja seda vabaturu tingimustes. Kas Nõmmel läheb asi sama rada pidi, on täna veel vara öelda. Samuti on vara rääkida ka uuest hankest. Abilinnapea poolt öeldust võib järeldada, et peale pühapäeva peab saabuma tõehetk – kuidas Nõmmel edasi minna. Olemasolevat lepingut ei saa kindlasti päevapealt lõpetada. Kui praegune vedaja teenuse osutamisega hakkama ei saa, siis tuleb teenusest siiski loobuda. Tulemuseks oleks nn vabaturu olukord, sealhulgas tekib võimalus teenust pakkuda ka linnale kuuluval Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel," ütles ta.