Keskkonnainspektsioon hakkas Tallinna prügiveo "suulist lepingut" kontrollima

 (17)
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Tallinna Jäätmete TaaskasutuskeskusFoto: Tanel Meos

Keskkonnainspektsioon alustas täna haldusmenetlust, et selgitada Tallinnas Nõmme linnaosas toimuva korraldatud jäätmeveo vastavust jäätmeseaduse nõuetele.

Küsimus on eeskätt osaühingu BWM ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse allhanke lepingu ulatuses ja selles, milliseid kohustusi see lepingupooltele ette näeb. Hetkel on see ebaselge, sest tegu on suulise lepinguga ning on kahtlus, et allhankega üritatakse varjata tegeliku korraldatud jäätmeveo üleandmist linna ettevõttele.

Kuna linnavalitsuse ja asutuste selgitused lepingute ning jäätmekorralduse osas on vastuolulised, saadab inspektsioon Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Jäätmekeskusele, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele ja osaühingule BWM kirjaliku päringu, milles palub selgitada lepingute sisu, allhanke ulatust ning vastavust jäätmeseaduse nõuetele.

Pärast asjaolude täpsustamist selgub inspektsiooni poolse haldussunni rakendamise vajadus, arvestades prügiveo kui elutähtsa teenuse toimivust.

Lisaks on Keskkonnainspektsioonil osaühingu BWM suhtes käimas väärteomenetlus, mis on seotud loata tegevusega käesoleva aasta 1. märtsist kuni 11. aprillini.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juht Kertu Tiitso põhjendast suulisi lepinguid sellega, et seadus ei näe sõlmitavale lepingule ette kohustuslikku vormi. "BWM OÜ ja TJT ASi vahel on pooled juhatuse liikme tasemel lepingulised suhted vajalikul määral korraldanud."

Küsimusele, kas suulised lepingud sõlmiti abilinnapea Arvo Sarapuu või BWM-i nimelise juhi Kaido Laanjärvega, vastas Tiitso, et valdkonda kureeriv abilinnapea lepingu sõlmimisse kordagi kaasatud ei ole olnud.