Keskkonnaorganisatsioonid valitsusele: põlevkivi kaevandamise tasu tuleb tõsta 16% aastas ja kehtestada õlimaks

 (18)
Euroopa juhid asuvad täna arutama põlevkivi tuleviku üle.
Põlevkivi kaevandamineFoto: Jevgenija Zelenskaja

Kui keemiatöösturid non käivitanud massiivse kampaania keskkonnatasude tõusu vastu viidates sammuga kaasnevale sotsiaalsele katastroofile, siis keskkonnaorganisatsioonid kinnitavad, et põlevkivi kaevandamise keskkonnatasude plaanitav kasv on liiga väike ning nõuavad lisaks ka õlimaksu.

Keskkonnaministeeriumi kava kohaselt tõusevad keskkonnatasud järgmise kümne aasta jooksul 3-6% aastas.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Maavarade Ühing märgivad valitsusele saadetud kirjas, et keskkonnatasude määrad peavad tagama õiglase hinna vara müüjale ning katma vähemalt osaliseltki kaevandustegevusest tekkiva keskkonnakahju. „Oleme täna kaugel olukorrast kus kaevandustegevused ja planeerimine oleksid ökoloogiliselt
kestlikud. Tänased tasumäärad ei motiveeri ettevõtjaid piisavalt arendama säästlikke
tehnoloogiaid, vähendamaks seeläbi ökoloogilise jalajälje suurust,“ kinnitavad nad pöördumises.

„Põlevkivitööstuse keskkonnamõju moodustab 80 - 90% kogu Eesti keskkonnamõjust, andes seejuures vaid 4% SKT-sse. Suhe on ebaproportsionaalne,“ kinnitavad allakirjutanud, lisades, et tänase plaani kohaselt annaks minimaalne tasumäärade kasv põlevkivitööstusele signaali negatiivse keskkonnamõjuga arendustegevuse laiendamiseks ega motiveeriks keskkonnahoidlike suundade arendamist.

„Toetame Säästva Eesti instituudi ja Tartu ülikooli mahukas analüüsis toodud ettepanekut, mille järgi keskkonnatasude tõus põlevkivi kaevandamisele on vähemalt 16% aastas järgneva 10 aasta jooksul. Ühtlasi teeme ettepaneku kehtestada põlevkiviõlile eraldi nn “õlimaks”, mille eesmärk on anda kodanikele kui maavara omanikule vääriline tuluosa,“ kirjutavad keskkonnaorganisatsioonid.