Keskpangad valmistuvad finantskriisideks

 (29)

Esmaspäeval allkirjastasid Eesti Panga president Andres Lipstok, Läti Panga president Ilmars Rimsevics, Leedu Panga asepresident Darius Petrauskas ja Rootsi Riigipanga president Stefan Ingves Stockholmis finantskriiside ohjamise koostööleppe.

Leppe sõlmimisega parandavad osapooled oma valmidust teha koostööd piiriüleseid pangagruppe puudutavas finantskriisi korral, teatas Eesti Pank.

5. detsembril allkirjastasid Eesti finantsstabiilsuse eest vastutavad institutsioonid — Eesti Pank, finantsinspektsioon ja rahandusministeerium — samalaadse siseriikliku koostööleppe.

Mõlemad dokumendid toonitavad, et esmane vastutus kriisiolukorra lahendamise eest lasub probleemse panga või tütarpanga omanikel ja juhtkonnal. Keskpangad sekkuvad ainult sellisel juhul, kui eralahendused ei toimi või osutuvad ebapiisavaks.

Koostöölepingu kohaselt peab võimaliku finantskriisi tuvastanud keskpank teavitama sellest teisi leppega ühinenud keskpankasid. Lisaks infovahetusele võimalike finantskriiside korral käsitleb kokkulepe ka tavaolukorras toimuvat regulaarset koostööd. Nii näiteks on keskpankadel plaanis viia läbi regionaalseid kriisiõppusi.

“Kuna Eesti pangandussektorist moodustavad Rootsi päritolu pangad enam kui 80 protsenti, siis on iseenesest mõistetav, et igasuguseid kriisiolukordi saab lahendada vaid vastastikkust koostööd tehes,” märkis Andres Lipstok.