Keskuste pöördumine: maakondliku ühistranspordi plaan tuleb kolm kuud edasi lükata. Nii suuri muudatusi ei saa kiirkorras teha

 (53)
Paide Bussipeatus
Paide BussipeatusFoto: Rauno Volmar

Täna kogunesid Jõgeval kõikide ühistranspordikeskuste ja Saaremaa valla, Hiiumaa valla ning Tartu linna esindajad, kes asusid seisukohale, et tasuta ühistranspordi plaaniga seotud suuri muudatusi ei ole võimalik kiirkorras rakendada ning aeg tuleb maha võtta ja sisuliselt asjad läbi kaaluda.

"Keskused peavad pöörduma oma liikmete poole seisukohtade kujundamiseks ja seda ei ole võimalik läbi viia maanteeameti poolt ette antud tähtaja jooksul ehk 23. maiks," seisab pöördumises.

Ühiselt leiti, et lisaraha suunamine ühistranspordi arendamisse on väga vajalik, kuid keskustele tuleb anda sisuline otsustusõigus nii piletihindade kehtestamisel, soodustuste rakendamisel kui ka liinivõrgu ümberkorraldamisel ja tihendamisel ning mitte rakendada määruses sätestatud „võta või jäta“ põhimõtet.

"Teeme ettepaneku edasi lükata piletihinna määramise tähtaegu vähemalt kolme kuu võrra ning enne seda viia määrusesse sisse muudatused, mis võimaldavad keskustel rakendada paindlikke piletihindu ja soodustusi. Kuni uue süsteemi rakendamiseni rakendada seni kehtivaid hindu ja soodustusi," teatasid ühistranspordikeskused pöördumises.