Kindlustusseltside eest otsib kaitset kümmekond inimest

 (1)
Kindlustusseltside eest otsib kaitset kümmekond inimest
Vandeadvokaat Erki Kergandberg----

Kui kindlustus keeldub kahjusid hüvitamast, saab kannatanu riigi kulul õigusabi.
Aivar Pilve advokaadibüroo ootab kuni 5. märtsini nende kindlustusvõtjate kaebusi, kellele seltsid keelduvad tormi- ja üleujutuskahjusid hüvitamast.

Paari esimese päevaga laekus selliseid juhtumeid juba kümmekond.

“Arvestades, et teade avaldati alles mõned päevad tagasi, ei ole kaebusi massiliselt tulnud,” ütles Aivar Pilve büroo vandeadvokaat Erki Kergandberg. “Ilmselt oleks kaebusi rohkem, kui suure kliendibaasiga If Kindlustus poleks teatanud, et hüvitab looduskahjuna ka üleujutuskahjud,” lisas ta.

Kergandbergi sõnul näitab praktika, et probleeme tekib kindlusvõtjatel seltsidega ka siis, kui viimased lubavad avalikult kõik tormikahjud hüvitada. “Meieni jõudnud kaebustes on seltsid asunud seisukohale, et üleujutus ei ole tormikahjustus,” ütles ta. Ühe juhtumi puhul näiteks lubas kindlustus hüvitada tormi poolt maja katusele tehtud kahjustused, kuid mis katuse all uputuse tõttu toimus, seltsi ei huvitanud.

Koostab analüüsi

Seni laekunud kümmekond kaebust puudutavad erinevaid kindlustusfirmasid. Pilve advokaadibüroo koostab kahjukannatajatele nende kaebuste analüüsi, kuid kohtus neid vajadusel ei esinda. Kaebuste arvust ja nende analüüsile kulutatud ajast sõltumata maksab justiitsministeerium advokaadibüroole teenuse eest mitte rohkem kui 300 000 krooni.

Paari nädala tagused tormid tõid kindlustusseltsidesse hinnanguliselt sellise hulga kaebusi, mis tavaliselt laekuvad paari aasta jooksul. Näiteks ERGO Kindlustusele on laekunud kahjunõudeid enam kui 50 miljoni krooni ulatuses. Firma maksis möödunud aastal kokku looduskahjudena välja vaid 5,7 miljonit, millest 4 miljonit oli tingitud juulikuistest üleujutustest Tallinnas.

Kindlustusseltsid tunnistavad, et kuna välja tuleb maksta suured summad, peab tõstma kindlustustariife. Kelle jaoks ja kui palju tariifid tõusevad, ei soostu seltsid veel ütlema.

Kahjud

•• ERGO Kindlustus: seni 456 kahjuteadet, eeldatav hüvitiste kogusumma 51,4 miljonit krooni. Seni välja makstud 1,6 miljonit krooni.

•• If Eesti Kindlustus: seni 1106 kahjuteadet, eeldatav hüvitiste kogusumma 82 miljonit krooni. Seni välja makstud 7 miljonit krooni.

••Seesam Kindlustus hüvitab tormikahjusid rohkem kui 33 miljoni krooni ulatuses.

••Kindlustusfirmad soovivad edaspidi sõna “loodusõnnetus” ühtemoodi defineerida.