„Kliendid eelistavad maaklerit”

 (26)

Töötades mitmendat aastat Koduleidjas üürikorterite vahendajana, ajendas mind käesolevat artiklit kirjutama mõnede kinnisvaratehingutega kokkupuutuvate inimeste eelarvamus maakleri rolli ja selle vajalikkuse osas.


Näiteks paljudel üürikorterite omanikel on arusaam, et üürilevõtjad ei soovi maksta lepingutasu korteri üürimisel ja väldivad seetõttu kinnisvaramaakleriga koostööd. Viisin läbi küsitluse 260 üürileandja ning -võtja hulgas, millest selgub mitmeid asjaolusid, mis eelnevat tõekspidamist ei toeta.
Küsitlusest ilmneb, et 75% üürileandjatest ei kasuta maaklerteenust üürileandmisel. Peamiseks põhjuseks on see, et kinnisvaramaakler võtab teenuse eest lepingutasu (37%) ning omanikel endil on soov potentsiaalne üüriline leida (37%). Tegelikkuses suudab aktiivne kinnisvaramaakler leida sobiva üürilise säästes omaniku aega, kuna omatakse mahukat kliendibaasi ja üürikorteri otsija teab, et maakleri objektide portfell on mitmekesine. Üürileandjad on veendunud, et enamusele üüriklientidele on maakleri teenuse kasutamisel takistuseks vahendustasu. Üürilevõtjate vastustest selgub aga 39% küsitletute veendumus, et kinnisvaramaakleri kaudu on võimalus leida sobiv korter märksa kiiremini, kui ise omanike kaudu otsides. Järelikult on üürileandjad klientide arvamusi valesti mõistnud.

Üüriklientidele meeldib kasutada maakleri teenust, kuna neil on laia valikuga objektide portfell ja erinevate pakkumiste võimalus seega suurem. Üürileandjal on üldjuhul pakkuda ainult üks korter, mis tähendab seda, et kui üürisoovijale see ei sobi, peab ta uuesti otsimist alustama. Vaieldamatult on palju mugavam, kui kinnisvaramaakler pakub ühe korteri mittesobivuse korral kohe järgmise potentsiaalse uue elukoha.

„Maaklerteenus hoiab kokku aega ning on mugavam”

Seda väidet tõestab see, et teiseks põhjuseks, miks kasutatakse maaklerteenust üürilevõtjate poolt, on ajapuudus ise objektide otsimisega tegelemiseks (30%). Üürileandjad, kes kasutavad maaklerteenust, toovad selle põhjenduseks suurema tõenäosuse leida potentsiaalne üürilevõtja (39%). 30% vastanutest kasutab maaklerteenust ajapuuduse tõttu ning 27%, kuna nii on mugav.

Veel üks oluline asjaolu, mis küsitluse käigus selgus, puudutab üüriklientide otsuste mõjutegureid. Kõige olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi üürikliendid otsuseid teevad, on korteri seisukord (34%). Pingereas järgmine mõjutaja on üürihind (33%), linnaosa (31%) ja vahendustasu (30%). Kõige vähem huvitab kliente üürikorterite kommunaalteenuste kulu (13%) ja korteri suurus (7%). Järelikult ei ole vahendustasu mõjutegur esmase tähtsusega. Üüriklient mõtleb pigem pikaajalistele korteris elamise tingimustele-  et korteri seisukord oleks korralik, üürihind soodne ja linnaosa sobiv. Vähem oluline on olevik, kus tuleb tasuda pisut suurem sissemakse lepingutasu näol.


Küsitlusest selgub, et maaklerteenus on vajalik, kuna see säästab mõlema osapoole aega ja üürilevõtjad on nõus maksma vahendustasu ning pöörduma kinnisvaramaakleri poole. Kindlasti ei ole vahendustasu määravaks asjaoluks üürikorteri kasuks otsustamisel. Omanikud võiksid maaklerteenust julgemalt kasutada, kuna üüriklient eelistab kiiruse ja mugavuse huvides otsida üürikorterit kinnisvaramaakleri kaudu.