Kliendid esitasid kõige rohkem kaebusi Swedbanki kohta

 (3)
Kliendid esitasid kõige rohkem kaebusi Swedbanki kohta
Foto: Ilmar Saabas

Mullu esitati finantsinspektsioonile 102 finantsteenuseid puudutavat kliendikaebust, neist enim ehk 28 oli seatud Swedbankiga, selgub finantsinspektsiooni aastaraamatust.

Swedbank on ka 41-protsendilise turuosaga oma valdkonna turuliider.
SEB Panga kohta esitati 13 kaebust.

Valdav osa kaebustest esitati 2013. aastal finantsjärelevalvele panga-, investeerimis- ja kindlustusteenuste kohta, üksikud kaebused ka kindlustusvahenduse ja makseteenuste osas. Jätkuvalt kahanes kindlustusvaidluste osakaal kaebuste kogumahust. Pangateenuste puhul olid 2013. aastal ülekaalus arveldustega seonduvad probleemid.

Enim tekitas küsimusi teenustasude suurus ja nende õiguspärasus, samuti esines probleeme tehingute vaidlustamisel. Pahameelt tekitas ka pangateenustele juurdepääsupiirangute seadmine konto arestimise tõttu.
Laenuteenuste puhul tekitas jätkuvalt probleeme kliendile sobiva kokkuleppe leidmine makseraskuste ületamiseks, samuti oldi rahulolematud võlgnevusest teavitamise praktika ning võlgnevuse sissenõudekulude suurusega. Küsimusi tekitas ka laenu ennetähtaegsel tagastamisel kohaldatavate tasude õiguspärasus.

Seotud lood:

Investeerimisteenuse puhul esines probleeme fondiosakute pakkumisel ja osakuomanike teavitamisel korporatiivsündmustest.
Kindlustusteenuste osas olid kliendid rahulolematud eelkõige kindlustusandjate tegevusega kahjujuhtumite menetlemisel, sh kahjuhüvitiste suuruse määramisel ja kahjuhüvitiste maksmisest keeldumisel ning samuti ka tagasinõuete esitamisel.

Kaebused  
TeenusepakkujaKaebuste arvTuruosad oma sektoris
Swedbank AS2841%
AS SEB Pank1320%
If P&C Insurance AS926%
Danske Bank A/S Eesti filiaal710%
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal615%
ERGO Insurance SE516%
AS Eesti Krediidipank31%
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS31%
Inges Kindlustus AS32%
Seesam Insurance AS311%
AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal24%
AS LHV Pank22%
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus225%
BIGBANK AS22%
BTA Insurance Company SE Eesti filiaal26%
Salva Kindlustuse AS26%
AS Citadele banka Eesti filiaal11%
AS KIT Finance Europe165%
CHB Kindlustusmaakler OÜ15%
Codan Forsikring A/S Eesti filiaal113%
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal18%
ETK Finants AS11%
OÜ DnB Kindlustusmaakler12%
Swedbank P&C Insurance AS114%
Vagner Kindlustusmaakler AS14%
Versobank AS11%
KOKKU102 
Allikas: finantsinspektsioon  

Finantsinspektsioonil ei ole tulenevalt seadusest pädevust lahendada finantsteenuste klientide kaebusi sisuliselt, st teha vaidluste pooltele täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi. Finantsinspektsioon saab anda sõltumatu hinnangu tekkinud olukorrale ning vajadusel algatada vastavalt õigusaktides sätestatule järelevalve menetluse finantsteenuse osutaja suhtes, eesmärgiga tagada finantsteenuste turu läbipaistvus ja usaldusväärsus.
Finantsinspektsioonile esitati 2013. aastal kokku 102 finantsteenuseid puudutavat kliendikaebust. Kaebuste arv kasvas aastatel 2006–2011, saavutades oma kõrgpunkti 2010. aastal kokku 181 kliendikaebusega. Alates 2011. aastast on kaebuste arv langenud.