Kodanikuühendus läks miljarditehase kavandajate vastu kohtusse

 (27)
Est-For Investi pressiüritus
Est-For Investi pressiüritus Foto: Rauno Volmar

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks andis esmaspäeval Tallinna halduskohtusse esmase õiguskaitse taotluse ja kaebuse, milles soovitakse ettevõtte Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase rajamisega seotud haldusaktide tühistamist.

Kodanikuühenduse hinnangul on tegemist õigusvastaste dokumentidega, kuna eksitakse nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu, vahendab ERR Uudised.

"Vaidlusalune planeering on käesoleval ajal alles oma algetappides, kuid selle läbiviimisel esineb praegu vigu, mille kõrvaldamata jätmine tekitaks olukorra, kus nii riik, Est-For kui kõik puudutatud isikud panustavad planeeringuga seoses suures mahus aega ja rahalisi vahendeid, ent suur osa tööst tuleks uuesti teha, kuna planeering oleks õigusvastane," märkis ühendus.

Ühendus pole rahul nii tselluloositehase riikliku eriplaneeringu algatamise kui keskkonnamõjude hindamisprotsessidega.

Nende hinnangul on riigi eriplaneeringu koostamise vältimatuks eelduseks, et vastava ehituse suhtes peab esinema riiklik või rahvusvaheline huvi, kuid seda, et puidurafineerimistehase rajamise osas esineks rahvusvaheline huvi, pole märgitud ei Est-For avalduses ega ka vastava korralduse seletuskirjas.

Üheduse väitel on Est-Fori esitatud taotluses puudusi, kuna avalduses on esitatud rida väiteid rajatava tehase mõju kohta, kuid puuduvad viited uuringutele ja allikatele, millel vastavad väited põhinevad.