Kogumispensioni II samba sissemaksed peatati


Kogumispensioni II samba sissemaksed peatati
Terje Lepp

1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 peatuvad riigipoolsed kogumispensioni sissemaksed vastavalt Kogumispensionide seadusesse tehtud muudatustele. Sissemakseid on võimalik jätkata alates 1. jaanuarist 2010.

Avaldust kogumispensioni sissemaksete jätkamiseks saab esitada selle aasta 1. oktoobrist kuni 30. novembrini pankadele või www.pensionikeskus.ee "Minu konto"rubriigis.
Täpsem info www.pensionikeskus.ee alajaotuses "II samba muudatused", teatas NASDAQ OMX.

Kogumispensioni väljamaksete korras muutusi ei ole. Sõltuvalt kogutud pensionifondi osakute väärtusest on inimesel võimalik raha ühe korraga välja võtta, saada pensioni regulaarsete maksetena otse pensionifondist või saada läbi kindlustusseltsi annuiteedil põhinevaid väljamakseid elu lõpuni.
Õigus pensioni väljamaksetele on sel aastal 9 924 inimesel, 4 504 inimest on esitanud avalduse väljamaksete saamiseks.
Juuni alguse seisuga on neist 2 428 otsustanud fondipensioni kasuks, 2 031 valinud ühekordse väljamakse ja 45 sõlminud lepingu kindlustusseltsiga.
Täpsem info www.pensionikeskus.ee alajaotuses "Väljamaksed".
Samuti on võimalik rubriigis "Minu konto" esitada avaldus ühekordse väljamakse või otse fondist perioodiliste väljamaksete saamiseks.

Alates 8. juunist lisandub Eesti Väärtpaberikeskuse kontohaldurite hulka kindlustusandja SEB Elu-ja Pensionikindlustus.
SEB Elu-ja Pensionikindlustus vahendab kõiki kohustusliku kogumispensioni avaldusi, sealhulgas liitumisavaldusi, fondi vahetamise avaldusi ning pensioni väljamaksete tegemise avaldusi.
SEB Elu-ja Pensionikindlustus pakub teise kindlustusseltsina klientidele ka pensionilepingu ehk nn annuiteetlepingu sõlmimise võimalust.
Esimesena hakkas pensionilepingu sõlmimist pakkuma Ergo Elukindlustus.
Käesoleval aastal lisandub pensionilepingu pakkujate nimekirja eeldatavasti veel Compensa Life Vienna Insurance Group SE (endise nimega Seesam Life Insurance SE).