Kohus keelas kinnisvaratehingud suusavabriku endise hoonega


Kohus keelas kinnisvaratehingud Tallinnas Pärnu maanteel asuva endise suusavabriku hoonega, kuna seda üritab pankrotipessa tagasi võita TÜ Desurek.

Pankrotistunud tootmisühistu Desurek püüab tagasi võita Tallinnas Pärnu maanteel 160 ja Harku vallas Paldiski maanteel 251, mistõttu kohus keelas hoonetega kinnisvaratehingud.

Desurek nõuab tühiste tehingute alusel ja tema tahte vastaselt valdusest välja läinud hooneid tagasi, ütlesid pankrotihalduri Hannes Järvala esindajad advokaadid Liina Linsi ja Marika Jaanson BNS-ile.

Mullu detsembris keelas Tallinna linnakohus hagi tagamiseks Desureki hoonete lammutamise, renoveerimise, samuti edasise võõrandamise ja ka maa erastamise toimingud.

Ringkonnakohus jättis tänavu 15. mail hagi tagamise maa erastamistoimingute, võõrandamise ja koormamise keelustamise suhtes jõusse.

Praegu on Pärnu mnt 160 hoonete omanikude OÜ Mailtec, AS Entramo, AS Trak Balti, AS Hansa Liising, Emajõe Finantssüsteemide OÜ, OÜ Latimer Grupp, OÜ Linderin Grupp, OÜ Puidukaupmees ja OÜ Windrox.

Harkus asuvad hooned on Balti Realiseerimiskeskuse valduses.

Vastavaid volitusi mitteomav Ahti-Kullervo Jõgi müüs hääleõigust omamata 1997. aastal osanike nimel Desureki, endise Dünamo Suusavabriku, hooned Tallinnas Pärnu mnt 160, Harjumaal Harku vallas Paldiski mnt 251 ja Tartus Tähe 114

Kõik hooned võõrandati Duncan Industries Ltd-le, Marshalli Saartel registreeritud offshore firmale, esindajaks Renaldo Kirs, kes aga hoonete omanikuks ei saanud, kuna võõrandamistehingud sooritati sisuliselt valedokumendi alusel.

Kuna puudus müüjapoolne tahe võõrandamiseks, siis on heauskne omandamine välistatud ka järgmistes müügitehingutes, kinnitas Jaanson.

Võõrandamise järel on algatatud kriminaalasi, milles süüdistatakse Jõgit dokumentide võltsimises ja kelmuses.

Vahemikus 1997.a. kevadest kuni tänaseni on hooneid müüdud kümneid kordi.

Pärast Desureki hoonete müüki tootmisühistu tegevus lõppes.

1999. aasta septembris kuulutas kohus välja tootmisühistu Desurek pankroti ühe endise töötaja avalduse põhjal. Desureki tegevus oli lakanud juba 1997. aastal, igasugune vara puudus.

Kuue võlausaldaja poolt esitati nõudeid Desurekile kokku 39 miljonit krooni.

1997. aasta alguses puhkes skandaal seoses mitme tootmisettevõtte ülevõtmise skeemiga, mille autoriteks olid Jaak Veike, Ahti-Kullervo Jõgi ja Renaldo Kirs.

Pettuse ohvriks langesid atraktiivse kinnisvaraga ettevõtted nagu AS Elina, AS Vasar, AS Agrolinda. Kuriteofaktides algatati ka mitu kriminaalasja.