Kohus kuulutas välja Histrodamuse pankroti

 (5)
Kohus kuulutas välja Histrodamuse pankroti
Scanpix/Panther Media

Harju maakohus kuulutas reedel välja OÜ Histrodamus pankroti ja nimetas ettevõtte pankrotihalduriks Raivo Piirla, teatas BNS.

Kohus määras halduri tasuks ja tema poolt tehtud vajalike kulutuste summaks 1554 eurot, selgub resolutsioonist.

Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks määras kohus 14. märtsi ja see toimub Harju maakohtu Kentmanni kohtumajas.

Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada Harju maakohtu kaudu määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist.

Tarkvaraarendaja Nortal taotles kohtus OÜ Histrodamuse pankrotti, kuna Histrodamus ei täida jõustunud kohtuotsust, mille kohaselt peab Nortalile tasuma 102 000 eurot.

"Histrodamus jättis Nortalile arved tasumata ja Nortalil on põhjust kahelda võlgniku maksejõulisuses," ütles Nortali kommunikatsioonijuht Liina Vahtras jaanuaris BNS-ile.

Harju maakohtu jõustunud kohtuotsuse kohaselt on Histrodamuse võlg Nortali ees 83 000 eurot, millele on lisandunud viivisena ligikaudu 19 102 eurot.

Kohtuotsusest nähtub, et Nortal andis Histrodamusele 2012. aasta juulis üle infosüsteemi, mille eest Histrodamus pidanuks Nortalile tasuma 75 000 eurot, millele lisandub käibemaks ehk kokku 90 000 eurot.

Ühtlasi leppisid ettevõtted kokku, et 50 protsenti võlasummast ehk 45 000 eurot tasub Histrodamus hiljemalt 2012. aasta lõpuks ning ülejäänud 50 protsenti hiljemalt mullu 31. märtsiks. Kokkuleppest tuleneva mistahes summa tasumisega viivitamisel kohustus ettevõte tasuma viivist 0,1 protsenti tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

Histrodamuse selgituste kohaselt kulus neil kokkulepitud ebakvaliteetsete tööde parandamiseks või uuesti tegemiseks 70 000 eurot ning täiendavalt pidanuks Nortal aitama kaasa Histrodamuse keskkonna arendamisele e-õppevahendiks ning projektirahade saamiseks arendustööde teostamiseks. Kuna Nortal ei täitnud endale võetud kohustusi, siis keeldus ettevõte täitmast omapoolse tasu maksmise kohustust. Kohus ettevõte põhjendustega ei nõustunud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on Histrodamust 2011. aastal toetanud 54 827 euroga.