Kohus lükkas tagasi lapsevanemate kaebuse GAGi kooli laienemise vastu

 (33)
Kohus: GAG ei ole vilistlaste või lapsevanemate omandis olev kool
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9Foto: Tiit Blaat

Kohus tagastas viie lapsevanema kaebuse Gustav Adolfi Gümnaasiumi laiendamise kohta, milles sooviti tühistada Vana-Kalamaja 9 hoonele antud osaline lammutusluba ning peatada ehitustööd.

Kohus leidis, et kaebuse esitajatel puudub kaebeõigus, kuivõrd see, kas või kuidas seda maja lammutatakse ja hiljem ehitatakse, ei ole otseses puutumises sellega, kas või kuidas korraldatakse ümber GAGi tegevus. Sellest tulenevalt leidis kohus, et käesoleval juhul ei riku ehitustegevus kaebajate subjektiivseid õigusi.

Tallinna halduskohus tagastas tänase määrusega kaebuse, milles kaebuse esitajad soovisid Vana-Kalamaja 9 hoonele antud osalise lammutusloa tühistamist ning nõudsid ehitustööde peatamist esialgse õiguskaitse korras.

Kohus leidis määruses, et kooli vilistlaskogu esindajatele ning ka koolis käivatel lastele ja nende vanematele ei ole neile seadusega antud õigust keelata kooli pidajal kooli reorganiseerimist lähtuvalt koolis kunagi õppinud inimeste arusaamadest kooli arenguteedest ja vajadustest või näiteks ehitada koolile uusi ja rekonstrueerida olemasolevaid hooneid.

Kooli pidamise ja tema tegevuse organiseerimise ning materiaalse tagamise põhilistes küsimustes on kehtiva seaduse kohaselt otsustav sõna kooli pidajal ehk käesoleval juhul Tallinna linnal.

Kohus märgib, et GAG-i puhul ei ole tegemist selle vilistlaste ja/või lastevanemate omandis oleva kooliga. GAG-i puhul on tegu munitsipaalkooliga, mille omanikuks on Tallinna linn, kes kooliga seotud otsuste langetamisel peab tulenevalt seadusest kaaluma mitte ainult koolis käivate laste ja lastevanemate huvisid, vaid muuhulgas ka laiemaid Tallinna linna huvisid koolivõrgu arendamisel ja kujundamisel.