Kohus määras vormihanke skandaali tõttu politseist vallandatud Ilona Laidole PPA-lt suure hüvitise

 (87)
Kohus määras vormihanke skandaali tõttu politseist vallandatud Ilona Laidole PPA-lt suure hüvitise
Foto: Keila linnavolikogu

Reedel otsustas kohus tunnistada politsei- ja piirivalveameti ja selle ekstöötaja Ilona Laido töölepingu lõpetamise alates 4. detsembrist 2015 õigustühiseks. Nurjunud vormihanke eest vastutavaks peetud Laidole mõistis kohus välja ka ligi 10 000 eurose hüvitise.

Mullu 4. detsembril vallandas PPA logistikabüroos vormiarendust ja täisteenuse projekti vedanud Ilona Laido, kes varjas väidetavalt hankega seotud informatsiooni. Kui sisekontroll oli ebaausa tegevuse tuvastanud, vallandati projektijuht usalduse kaotuse tõttu. PPA selgitas usalduse kaotuseni viinud asjaolusid ka töövaidluskomisjonis, kelle otsus kinnitas, et töötaja vallan­damine oli seaduslik.

Laido ei nõustunud töö­vaidlus­komisjoni otsusega ja esitas hagi Harju maakohtusse ning nõudis töölepingu ülesütlemise tühistamist ja ka hüvitist.

Reedese otsusega rahuldas kohus Laido hagi PPA vastu osaliselt. Kohus leidis, et Laido ning PPA vahel sõlmitud lepingu erakorraline ülesütlemine mullu detsembris (TLS § 88 lg 1 p 5 alusel) oli õigustühine ning määras seetõttu Laidole hüvitise summas 9134,85 eurot (TLS § 109 lg 1 alusel).

Kohus otsustas, et lõpetab töölepingu alates ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral, ehk 2. veebrurail 2016 (TLS § 107 lg 2 alusel). Seetõttu mõistis kohus Laidole hüvitise kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

Seotud lood:

Samas ei rahuldanud kohus Laido nõuet täiendavale hüvitisele. Nimelt nõudis Laido PPA-lt hüvitist toetudes seadusepügalale, mis ütleb järgmist: kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lg 5).

Lisaks mõistis kohus PPA-lt Laido kasuks välja menetluskulud summas 2191,20 eurot, kuid jättis rahuldamata Ilona Laido taotlus menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramiseks summa 660 euro osas.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui 5 kuu jooksul arvates avalikult teatavaks tegemisest.

PPA kommunikatsioonijuhi Tuuli Härsoni sõnul ei ole hetkel amet edasikaebamise otsust teinud. "Tutvume praegu kohtu seisukohtadega ning otsustame edasise pärast otsuses toodud argumentide läbianalüüsimist," ütles Härson.

Väidetavalt oli ka Laido see, kes toimetas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhile Artur Talvikule PPA peadirektori Elmar Vaheri asutuse krediitkaardiga tehtud oste tõendavad tšekid, tõstatades küsimuse, kas tšekkidega seotud kulutused olid ikka eetilised ja õigustatud.