Kohus otsustas: Tallinna Sadama istungid jätkuvad poolakaga

 (5)
Tallinna Sadama korruptsiooniistung
Jan PaszkowskiFoto: Madis Veltman

Täna jätkunud nn Tallinna Sadama korruptsiooniasja istungil otsustas kohtunik Kristina Väliste, et poolakast süüdistatav, endine Remontowa laevatehase juht Jan Paszkowski peab jääma kohtu alla Eestis ning teda ei saadeta kohtupidamiseks Poola nagu taotles riigiprokuratuur.

Riigiprokuratuur soovis suures ulatuses altkäemaksu andmises süüdistatava Jan Paszkowski üleandmist Poola (sealse prokuratuuri taotlusel), sest Poola on alustanud samuti altkäemaksuasjas menetlust. Paszkowski pole seal küll isegi kahtlustust saanud, kuid Eesti prokuratuur selgitas oma taotlust sellega, et pidama ei peaks paralleelseid kriminaalmenetlusi.

Kohus selgitas, et kuigi poolaka elukoht on Poolas, on ta avaldanud soovi, et menetlus jätkuks Eestis.

Lisaks sellele asuvad enamus tõenditest Eestis ja on pärit Eestist, enamus tunnistajatest on Eestist ja kaassüüdistatud samuti. Lisaks selgitas kohtunik, et Poolas on menetlust alustatud Eestist saadud tõendite alusel, Paszkowskit ei süüdistata eraldi kuriteos, vaid tema tegu on seotud altkäemaksu võtmises süüdistatava Allan Kiiliga. "Kohus leiab, et üleandmine Poola rikuks Jan Paszkowski õigust mõistlikule menetlusajale, kuivõrd Poolas on alles käimas kohtueelne menetlus," edastas kohtunik Väliste.

Paszkowski vabastatakse ka senikauaks kohtuistungitel osalemisest, v.a juhtudel kui prokuratuur või kohus tema kohaletulemist nõuavad. Samuti tuleb teda süüdistatavana kohtus üle kuulata ja ta peab osalema kohtuvaidlustes ja otsuse kuulutamisel.

Riigiprokurör Laura Feldmanis sõnas, et nad arutavad nüüd, kas kohtumäärust vaidlustada või poolaka üleandmist kohtumenetluse käigus uuesti taotleda. See sõltub Poola prokuratuuri soovist ning kas ja kuidas seal menetlusega edasi minnakse.

Nimelt sobib praegune olukord Eesti prokuratuurile tegelikult hästi - Paszkowski ei pea igal istungil kohal käima ning see tähendab omakorda efektiivsemat kohtupidamist, sest ära jääb eestikeelse kohtuistungi poola keelde sünkroontõlkimine. Samas on poolakas osa Eesti kohtupidamisest, mis lihtsustab vajadusel tema kohalekutsumist ja infovahetust.