Kohus peatas Kranichi süüasja menetluse


Tallinna linnakohus peatas eile Riigikogu liikme Heiki Kranichi süüasja menetluse seniks, kuni Lääne maakohus on lõpetanud Lääne-Eesti Panga pankrotihalduri avalduse arutamise Trendy EWI Groupi üle kaheksa miljoni kroonise kahjutasu nõude kehtetuks tunnistamise kohta.

Eile kuulas kohus ära protsessi ühe põhitunnistaja, Lääne-Eesti Panga (LEP) juhatuse ja nõukogu esimehe Aare Sosaari.

Pankrotistunud panga juht tunnistas, et Kranichil oli LEP-i Haapsalu panga direktorina otsuseid vastu võttes ja toiminguid tehes selleks olemas panga juhtide volitused või korraldused.

Sosaari sõnul müüdi pangatöötajatele enne 1992. aasta rahareformi Rootsi kroone sooduskursiga mitte Kranich loal, vaid panga juhatuse nõusolekul. Samuti ei kustutanud Kranich omavoliliselt, vaid panga nõukogu korraldusel vehkleja Kaido Kaaberma 2400 Soome marga suuruse laenu, millega LEP tasus sportlasele panga reklaamimise eest.

"Leppisime Kaabermaga kokku, et kui tal läheb Barcelona olümpiamängudel halvasti, siis ta maksab meile selle summa tagasi, ning vormistasime talle selle summa peale laenulepingu," lausus Sosaar kohtus. Kaaberma tuli olümpiamängudel neljandaks, seetõttu võlg kustutati.

Nõukogu otsusel sponseeriti 1992. aasta augustis ka valimisliitu Isamaa 35 000 krooniga, lükkas tunnistaja ümber väite, nagu oleks Kranich toiminud omakäeliselt ning lubamatult.

Lisaks nimetatud kolmele episoodile süüdistatakse Kranichit ka 1834 krooni bensiiniraha omastamises ja Rootsi-Eesti ühisfirmale Trendy EWI Group varandusliku kahju tekitamises 3 393 679 krooni ulatuses.

Süüdistuskokkuvõtte järgi tegi Trendy EWI Group 1992. aasta kevadel maksekorralduse, millega soovis oma LEP-i kontol olnud ligi 34 miljonit rubla kanda üle Hansapanka. Jättes korralduse täitmata, andis Kranich LEP-i Haapsalu Panga direktorina korralduse kanda miljonid Trendy EWI Groupi arvelt ilma raha omaniku maksekorralduseta Oü Agseri arvele, rikkudes seega sularahata arvelduse eeskirju.

Koos viivistega on Trendy EWI Groupi kahjutasu nõue LEP-i vastu tänaseks kasvanud üle kaheksa miljoni krooni, ütles protsessi eesistuja kohtunik Helve Särgava.

Segadused tsiviilhageja ümber

Särgava sõnul on oma osa kriminaalasja menetluse peatamisel ka Kranichi kaitsja vandeadvokaat Indrek Tederi ja LEP-i pankrotihalduri Andres Rüüteli kohtule tehtud taotlustel.

Indrek Teder taotles tsiviilhageja Trendy EWI Groupi väidetava esindaja vandeadvokaat Andres Hallimäe volituste mittetunnistamist, sest Rootsis ega Eestis ei eksisteeri äriühingut nimega Trendy EWI Group.

"Kui juriidilist isikut ei ole kantud äriregistrisse, siis pole tal ka õigusvõimet, mille puudumisel omakorda ei ole juriidilisel isikul ka teovõimet. Seega pole käesolevas asjas tsiviilhagejat Trendy EWI Group ega saa olla ka tema esindajat," väitis Teder.

Advokaat peab absurdseks tsiviilhageja esindaja seletust, et nime Trendy EWI Group puhul oli tegemist firma esindajate kasutatud TEWI Group kommertsnimega, milles "T" täht oli lahti kirjutatud.

"Selline seisukoht on otseselt seadusevastane, sest kehtiv õigus ei tunne nimede segakasutust, kommertsnime ega tähtede lahtikirjutamist," ütles Kranichi kaitsja taotluses.

Ka peab Indrek Teder seadusväliseks tsiviilhageja esindja taotlust antud süüasjas tsiviilhagejaks lugeda äriühingut Ewizonen i Värnamo, sest sellel pole kriminaalasja materjalidest lähtuvalt mingit seost antud süüasjaga.

Kohe pärast Indrek Tederi taotluse esitamist andis oma taotluse kohtule edasi ka LEP-i pankrotihaldur Andres Rüütel, kes palus kriminaalasja menetluse peatamist, kuni Lääne maakohus on selgeks teinud, kas Trendy EWI Groupil on alust LEP-ilt välja nõuda 8 miljonit krooni kahjutasu, kui sellist firmat üldse ei eksisteeri.

Helve Särgava sõnul jätkatakse menetlust kohe, kui Lääne Maakohus on otsuse langetanud. Millal täpselt menetlust jätkatakse, ei osanud kohtunik prognoosida.

RASMUS KAGGE