Kohus siiski algatas Koger & Partnerite saneerimismenetluse


Kohtu haamer
kohus---

Harju maakohus algatas septembris Koger & Partnerid AS-i (uue ärinimega Koger Projektijuhtimise AS) saneerimismenetluse, kuigi kevadel jättis kohus ettevõtte avalduse rahuldamata.

Ettevõte esitas Harju maakohutule saneerimisavalduse tänavu aprillis, kohus jättis toona menetluse algatamata, kuna leidis, et firma makseraskused ei ole ajutise iseloomuga, teatas BNS.

Firma kaebas maakohtu otsuse edasi ning augusti lõpus tühistas ringkonnakohus esimese astme kohtu määruse ja saatis saneerimisavalduse menetluse algatamiseks tagasi maakohtule.

Septembris algatas maakohus Koger Projektijuhtimise AS-i saneerimismenetluse ning määras ettevõtte saneerimisnõustajaks Toomas Saarma.

Koger & Partnerid AS muutis enne 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamist ettevõtte nime Koger Projektijuhtimise AS-iks. Juuni lõpus kinnitatud aruande kohaselt moodustas kontserni müügitulu 805 miljonit krooni, mida on 2009. aastaga võrreldes 33 protsenti vähem. Kontserni puhaskahjum oli 128 miljonit krooni, aasta varem oli ettevõte 5,7 miljoniga kasumis.

Eelmisel majandusaastal ütles ettevõte üles Koidula piiripunkti hoonete hanke, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ehitushanke ja Pärnu ümbersõidu ehituse.

Ettevõte märgib tegevusaruandes, et aastatel 2008 ja 2009 puudusid ehitusturul erasektori tellimused ning ainsaks võimaluseks ehitusteenuse osutamiseks oli majanduslanguse olukorras riigihangetel osalemine, kus pakkumisi tehti pideva hinnalanguse tingimustes. Mullu esimeses kvartalis algas aga kiire hinnatõus ning seetõttu osutusid varasema hinnalanguse tingimustes pakutud ja sõlmitud hankelepingud kahjumlikuks.

Aruandeperioodil müüdi 100-protsendiline osalus Keskkonnaehituse OÜ-s ja 50-protsendiline osalus Koger & Partnerid OOD-s, kahjum osaluste müügist oli 9,8 miljonit krooni. Selle aasta alguses müüdi kogu osalus Koger Kinnisvara OÜ-s ja Metrolux OÜ-s.

Firma kohustused moodustasid aastavahetuse seisuga 487 miljonit ning varad 545 miljonit krooni. Koger Projektijuhtimise vallasvarale on SEB Panga kasuks seatud kommertspant summas 95 miljonit krooni. Lisaks on SEB Pank väljastanud ettevõttele garantiisid ja akreditiive summas 132,4 miljonit krooni, Swedbanki väljastatud garantiid moodustavad 17,2 miljonit.

Koger Kinnisvara OÜ käendab Koger Projektijuhtimise AS-i garantiilepinguid SEB Panga ees summas 120 miljonit.

Audiitor märkis oma aruandes, et ei avalda arvamust firma majandusaasta aruande kohta, kuna puudus piisav tõendusmaterjal pooleli olevate kinnsivaraarenduste, nõuete, vara ja firmaväärtuse hindamiseks.

Eelmisel aastal oli kokku kontserni ettevõtetes keskmiselt 74 töötajat. Tööjõukulud moodustasid 2010. aastal 40,6 miljonit krooni. Kontsernis maksti aruandeaastal juhatuse liikme tasusid summas 920.000 krooni.

OÜ Goraldoone taotles eelmise aasta lõpul Koger & Partnerite pankrotti, kuid kohus jättis toona pankrotiavalduse toona rahuldamata.