Kohus vabastas pankrotihaldur Terje Eipre ametist

 (14)
paber
Foto: Andres Putting

Viru maakohus vabastas vandeadvokaat Terje Eipre usalduse kaotusele viidates osaühingu Select Oil NV pankrotihalduri ametist, sest kohus leidis, et Eipre on pankrotiprotsessi käigus eelistanud ühe võlausaldaja huve ülejäänud asjaosaliste ees, teatas Select Oil NV.

Viru maakohtu 31. mail tehtud määruses heidab kohus pankrotihaldur Terje Eiprele ette, et haldur ei ole vastu vaielnud OÜ T.R. Tamme Auto 35,2 miljoni krooni suurusele nõudele, kuigi teab, et antud nõude üle on käimas eraldi kohtuprotsess.

Võlausaldajate ning võlgniku huvidega arvestamiseks ning pankrotivara moodustamiseks ei oleks tohtinud T.R. Tamme Auto OÜ 35,2 miljoni krooni suurusele nõudele vastu vaidlemata jätta, sest vastavat kohtulahendit, mis lubab nõude tunnustamist, ei ole, leidis kohus.

Eipre vabastati pankrotihalduri ametist seoses hoolsuskohustuse ja vastuvaidlemise kohustuse täitmata jätmisega ning usalduse kaotamisega.

"Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et Terje Eipre tegevus ei saa olla korrektne, sest protsessi algusest peale on haldur käitunud kummaliselt ja mänginud ühte väravasse. Seetõttu ei tulnud antud kohtulahend meile üllatusena," sõnas Select Oil NV omanik Nikolai Reisman.

Reismanni sõnul näitab Viru maakohtu lahend kogu Select Oili senist pankrotiprotsessi uues valguses ja toob kaasa vajaduse vaadata uuesti üle mitmed varasemad Eipre toimingud, sealhulgas avaldused kriminaalmenetluse alustamiseks ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete suhtes.

"Kogu Select Oil NV pankrotiprotsess on olulisel määral seotud sellesama 35,2 miljoni kroonise vaieldava nõudega, mille erapooliku käitlemise pärast haldur ametist vabastati. Kokkuvõttes tuleb seada sügava kahtluse alla Terje Eipre professionaalsed oskused ja eetilised tõekspidamised tegutsemiseks pankrotihaldurina," lausus Reisman.

Eipre vastuoluline tegevus pankrotihaldurina on sattunud avalikkuse ja kohtu negatiivse tähelepanu alla ka mitme varasema pankrotiasja puhul, millest eredaim on endise judoka Indrek Pertelsoniga seotud spordiklubi Arigato pankrot.

OÜ Select Oil NV tegeles kuni eelmise aastani vedelate kütuste, põlevkiviõli ja bituumeni müügiga. Ettevõtte käive oli enne pankrotiprotsessi sattumist 2007/2008. majandusaastal 465,2 miljonit krooni ja kasum 6,7 miljonit krooni.

2006. aastal sõlmisid sõlmisid T.R. Tamme Auto OÜ ja OÜ Selest Oil NV müügilepingu, mille kohaselt Tamme Auto müüs Select Oil NV-le hoonestusõiguse Aseri sadamale hinnaga 62,8 miljonit krooni, millest 31,3 miljonit tasus ostja enne lepingule allakirjutamist. Select Oil NV taganes Tamme Autoga sõlmitud lepingust, kui selgus, et hoonestusõiguse lepingut sõlmides esitas Tamme Auto teadlikult valeandmeid lepingu objekti kohta ning sadama tegelik väärtus on 2-2,5 miljonit krooni, mille kohta on olemas vastav eksperthinnang. Kirjeldatud fakti alusel on Ida Prefektuuri poolt selle aasta jaanuaris alustatud kriminaalmenetlus OÜ Tamme Auto juhatuse liikme Toomas Tamme suhtes. Select Oil NVnõuab tagasi esimest osamakset ja viiviseid kohtus.

Viru maakohus algatas Select Oil NV pankrotimenetluse 5. märtsil 2009. Firma pankrotti taotlesid Select Oili kauaaegne äripartner Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning selle emafirma OÜ T.R. Tamme Auto, kelle omanikeringi kuuluvad Šveitsis resideeruvad ärimehed Toomas ja Raivo Tamm. Viru maakohus kuulutas välja Select Oil NV pankroti 22. aprillil 2009.