Kõige pühendunumalt teevad tööd narvakad


Kõige pühendunumalt teevad Eestis tööd Narva Elektrivõrgu töötajad. See ettevõte on Euroopa tööandja number üks, kelle juures töötajate era- ja töine elu on nende endi arvates kõige paremini tasakaalus.

Nii näitas rahvusvahelise konsultatsioonifirma Hewitt Associates’i korraldatud üleeuroopaline uuring "Parimad tööandjad – parimad tulemused". Kui parima tööandja pingereas jäi Narva Elektrivõrk alles kümnendale kohale ning Euroopa parima tööandja tiitli võitis teine Eestis tegutsev ettevõte –TNT Express Worldwide Eesti AS, siis ühe osana tehtud pühendumusuuringus tõusis Narva ettevõtte hinnatavale esikohale.

Pühendunuid kaks kolmandikku

Üleeuroopalise uuringuga liitunud firmade töötajatel paluti muuhulgas täita eraldi küsimustik: töölepühendumise uuring. Pühendumusuuring mõõtis n.ö ütlemist, jäämist ja püüdlemist. Ütlemine tähendab, et töötaja räägib oma kolleegidele, tuttavatele ja klientidele ettevõttest positiivselt. Jäämine – töötajal on suur soov olla just selle organisatsiooni liige. Püüdlemine – töötaja teeb ekstra pingutusi ja näitab üles pühendumust.

Euroopa keskmine töötajate pühendumus (täiesti pühendunud töötajate protsent ettevõttes) oli aastal 2002 Euroopas ja Eestis aastal 2003 pisut alla 50 protsendi. Narva Elektrivõrgus on pühendunud töötajaid aga koguni kaks kolmandikku. See on Eesti parim tulemus ja võrdne Euroopa parima tulemusega. Samuti on Narva Elektrivõrgus tööl kõige rohkem inimesi, kes vastasid küsitluses kõhklematult, et soovitaksid oma ettevõtet ka tööd otsivale sõbrale.

Tööpuudusel oma osa

Kas narvakate pühendumuses pole mitte “süüdi” lihtsalt ülisuur tööpuudus? Eks oma väike osa ole selleski, tunnistab juhatuse esimees Ahti Puur. “Inimestel on siin kandis natuke suurem motivatsioon hoida oma töökohti. Samas töötavad meil oma valdkonna spetsialistid, kes saaksid vajadusel kohe tööd ka mujal.” Puuri sõnul on ettevõttes käinud palju väliskonsultante, kes kõik on imestanud, et töötajad kõikvõimalikes ettevõtmistes nii aktiivselt kaasa löövad. Narva Elektrivõr-gus on natuke üle saja töötaja.