Kõigile võrdsed tingimused


Riigikogu poolt vastu võetud metsapoliitika põhisuundade järgi võib riik kui metsaomanik metsade majandamiseks luua oma majandusorganisatsiooni, mis toimib turumajanduse põhimõtete järgi.

Praegu valitsusele esitatud metsamaterjalide müügi kord on otseses vastuolus nimetatuga, luues riigi= metsamajandusorganisatsioonidele monopoolse eelise, andes neile rahvusliku metsaressursi tasuta kasutamise õiguse - kui kõik teised Eestis tegutsevad ettevõtted peavad metsaraie eest maksma kännuraha, siis loodav riiklik organisatsioon saab metsa tasuta.

On oht, et sellega kaldub riik kõrvale maailmale deklareeritud liberaalne turumajanduse kursist ja siirdub tagasi sotsialistliku plaanimajanduse ning jaotamise süsteemi, mis ei arvesta adekvaatselt ja operatiivselt nõudluse muutusi turul.

Oleme seisukohal, et rahvusliku metsaressursi majandamiseks loodav riiklik organisatsioon peab tegutsema eraettevõtetega võrdsetes tingimustes. Me taotleme, et valitsusele esitatud metsamaterjalide müügi kord viidaks kooskõlla Riigikogus heaks kiidetud metsapoliitika põhisuundadega.

TõNIS MäERAND, AS Forstex

PERTTI LIPPONEN, AS Lumiforest

ANDRES KONDRUP, AS Mets ja Puu

ERKI UNN, AS MoDo Mets

RAIMO MäKELä, AS Metsind

RAIT HIIEPUU, Oü Stora Forestry

PER JARL, AS Södra Eesti

KAIDO JõELEHT, AS Sylvester