Komisjon hakkab kontrollima Tallinna jäätmesegadust

 (9)
Prügikastid Nõmmel
Prügikastid NõmmelFoto: Hendrik Osula

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liikme Priidu Pärna algatusel asub revisjonikomisjon kontrollima Tallinna jäätmemajanduses toimuvat.

“Linnavolikogul puudub täna ülevaade ja kontroll selle üle, mis Tallinna jäätmekorralduses toimub. Endine abilinnapea sai kuriteo kahtlustuse era- ja ärihuvide segamise eest, üleminek linnakesksele jäätmekäitlusele Nõmmel ja Lasnamäel on ebaõnnestunud. Linlased on rahulolematud ja korraldavad protestiaktsioone ning abilinnapea Klandorf võitleb prügi vastu juba pommirühma abil. Iga päev selgub uusi seiku lõputuks venivas prügisaagas, mis kahjustab linna mainet. ” selgitas Priidu Pärna, miks ta tegi revisjonikomisjonile ettepaneku kontrollida Tallinna jäätmemajanduses toimuvat.

“Et vältida Tallinna maine edasist kahjustamist ning tagada linnaelanikele kvaliteetse teenuse pakkumist, on oluline välja selgitada, miks tänane olukord tekkinud on. Jäätmekäitlusega on tegelenud tegevusloata ettevõte, kellel puudus võimekus teenuse osutamiseks."

"Seejärel on linn sõlminud suulisi allhanke lepinguid ja väidetavalt teinud keelatud sisetehinguid. Linn on üleöö kuskilt hankinud uued prügiveokid, kuid linnavalitsus väidab, et selleks pole kulunud eelarvelisi vahendeid. Peame kontrollima läbiviidud veo- ja prügiautode hangete õiguspärasust, jäätmeseadusest kinnipidamist ning linnaametnike võimalikku osalust kahtlastes protsessides,” rääkis Pärna.