Komisjoni soovitused pandeemia mõjudega võitluseks: Eesti peab parandama juurdepääsu tervishoiule ja laiendama töötushüvitise saajate ringi

 (11)
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Euroopa Komisjon esitas täna kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele soovitused pandeemiast tulenevate kõige pakilisemate probleemide lahendamiseks ning kestliku majanduskasvu taastamiseks.

Eestil soovitab komisjon parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele ja suurendada tervishoiusüsteemi vastupidavust.

Selleks tuleks eelkõige leevendada tervishoiutöötajate nappust, tugevdada esmatasandi arstiabi ja tagada elutähtsate ravimite saadavus. Komisjon soovitab Eestil tugevdada ka sotsiaalset turvavõrku, et vältida pandeemia majanduslikest tagajärgedest enim mõjutatud inimeste vaesusesse langemist. Selleks peaks eelkõige laiendama töötushüvitiste saajate ringi.

Majanduse taastumiseks tuleks kiirendada investeeringuid ning sealjuures jälgida, et need toetaksid eeskätt keskkonnasõbralikku energiatootmist ja heite vähendamist, samuti majanduse laialdasemat digitaliseerimist ja innovatsiooni.

Ehkki Eesti pangandussektor on suhteliselt tugev, püsivad jätkuvalt rahapesu riskid. Seepärast soovitab komisjon Eestil teha veelgi rohkem tööd selle nimel, et tagada rahapesuvastase raamistiku tõhus rakendamine ja järelevalve.

Eelarvepuudujäägi kriteerium ei ole täidetud

Komisjon järeldab ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohases aruandes, et eelarvepuudujäägi kriteerium (3% SKPst) ei ole Eesti puhul täidetud. Aruandes võetakse arvesse koroonaviiruse pandeemia negatiivset mõju riigirahandusele ja kuna käiku on lastud stabiilsuse ja kasvu pakti üldine vabastusklausel, leiab komisjon, et praegu ei tuleks teha otsust selle kohta, kas kohaldada liikmesriikide suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus.

Soovituste andmisel lähtutakse kahest eesmärgist: leevendada lühiajaliselt koroonaviiruse pandeemia ränki sotsiaal-majanduslikke tagajärgi ning saavutada lühikeses ja keskpikas perspektiivis kestlik ja kaasav majanduskasv, mis hõlbustab üleminekut digitaaltehnoloogiale ja rohelisele majandusele.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!