Konjuktuuriinstituut: majanduse suurimateks probleemideks on oskustööjõu puudus, vähene innovatsioon ja ebapiisav konkurentsivõime

 (40)
Birger OÜ, Avinurme, Jõgevamaa
Birger OÜ, Avinurme, Jõgevamaa, konteinerid, keevitus, keevitajaFoto: Sven Arbet

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) analüüsi koontulemused näitavad majandusseisu ühtlaselt kõrget taset pea kõigi segmentides, kasvanud on usaldus valitsuse majanduspoliitika vastu ning eratarbijate kindlustunne.

Esimese poolaasta statistilised andmed näitavad, et Eesti majanduskasv on võrreldes eelmise aastaga küll aeglustunud, kuid püsib endiselt pikaajalisest potentsiaalist kõrgemal. Majanduskasvu toetavad nii sisenõudlus kui ka kaupade ja teenuste eksport.

Ekspertide paneeli septembrikuu hinnangutest nähtub, et kolmeks suuremaks majandusprobleemiks on oskustööjõu puudus, vähene innovatsioon ja ebapiisav konkurentsivõime. Üldolukorrast oluliselt madalamalt hindasid EKI eksperdid investeeringute olukorda - heaks pidas seda vaid 24% ekspertidest ja halvaks 18%, ülejäänute hinnangul oli seis rahuldav.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles, et kuigi ühest küljest tuuakse peamise probleemina välja oskustööjõu puudust, on näha ka seda, et tootmisettevõtete tootmisvõimsused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad.

"Tootlikkuse kasvatamiseks on potentsiaali ja riik saab ettevõtetega partnerluses seda koos lahendada ning aidata ettevõtteid uute turgude otsimisel," lausus Tammist.

EKI ekspertide hinnangud pere majandusolukorrale pole viimase aastaga oluliselt muutunud. Suurem osa peredest hindas septembris, et nende majanduslik olukord on sama kui oli 12 kuud tagasi.

EKI prognoosib majanduskasvu aeglustumist ja töötuse kasvu järgnevatel aastatel. 2018. aastaks prognoosib EKI Eesti majandusel 3,6%list kasvu. Tööpuudus tõuseb 7%ni ja keskmine palk 1300 euroni.