Konkurendi halvustamine on nüüdsest keelatud

 (5)

Seadusemuudatuse kohaselt on võrdlev reklaam, milles otseselt või kaudselt osutatakse konkurendile või tema poolt pakutavale tootele või teenusele.

Võrdlev reklaam ei tohi olla konkurendi või tema toote või teenuse suhtes halvustav ega laimav. Samuti ei tohi see põhjustada reklaami avalikustaja ja tema konkurendi kaubamärgi, ärinime, toodete või teenuste või nende oluliste tunnuste või müügitingimuste segiajamist.

Seadusemuudatus ei luba ära kasutada ebaausat eelist seoses konkurendi kaubamärgi, ärinime, toote või teenuse mainega.

Vältimaks võrdleva reklaami kasutamist konkurentsi moonutaval või konkurentsivastasel ja ebaõiglasel viisil, on lubatud võrdlevas reklaamis osutada ainult samal kaubaturul tegutsevale konkurendile või võrrelda konkureerivaid tooteid või teenuseid, mis täidavad samu vajadusi või on ette nähtud samaks otstarbeks ja on kaubanduslikult üksteisega asendatavad.

Võrdlev reklaam peab toodete või teenuste osas põhinema toodete või teenuste objektiivsel võrdlusel, kus võrreldakse nende toodete või teenuste üht või mitut asjakohast, olulist, tõestatavat ja tüüpilist tunnust, milleks võib olla ka hind. Võrdlevas reklaamis ei tohi olla esitatud tooteid või teenuseid kui kaitstud kaubamärgiga toodete või teenuste koopiaid.

Samas on lubatud võrdlevas reklaamis kasutada konkurendi kaubamärki, ärinime, tooteid või teenuseid.