Konkurents murdis maha: bussifirma loobus kahest liiniloast

 (6)
Sareta
SaretaFoto: Sareta

Alates tänasest ei ole enam käigus AS Sareta kaugbussiliinid nr 468 Tallinn – Kuressaare ja nr 469 Tallinn – Kuressaare. Sareta omaniku Henno Liivi sõnul oli maanteeamet andnud liiniload kellaaegadele, mis kattusid täpselt konkurendi väljumiskellaaegadega.

Kuressaarest väljus buss kuni tänaseni kell 8.10, samal ajal sõitis Saaremaa pealinnast Tallinna poole ka Gobusi buss, ja Tallinnast väljus buss Kuressaare poole kell 14.00. Samal ajal väljub ka Gobusi Tallinn-Kuresaare liin.

Üsna selge, et eriti talvel ei leidu mõlemasse bussi piisavalt reisijaid. „Isegi suvel ei ole mõtet ühele marsruudile panna samale kellaajale sõitma mitut bussi. Miks maanteeamet niimoodi otsustas, peate nende käest küsima. Meie otsustasime juhatusega, et niimoodi ei ole enam mõtet jätkata ja taotlesimegi maanteeametilt konkreetsete liinilubade ennetähtaegset kehtetuks tunnistamist,“ selgitas Sareta omanik. Kas selline otsus ka kuidagi Saaremaa ettevõtte majanduslikku käekäiku mõjutab, näitab Liivi sõnul aeg.

Maanteeameti dokumendiregistrist selgub, et amet on Saretale teinud mullu ka mitu ettekirjutust. 13.01.2016 kontrollis maanteeamet Kuressaares Sareta bussi. Sellel korral ei kasutanud juht sõidumeerikut, kuigi oleks pidanud seda tegema. Juhi suhtes viidi läbi väärteomenetlus. 14.12.2015 kontrolliti Tallinna bussijaamas sama bussi ja tuvastati, et vasaku esilaterna reflektor ei vastanud nõuetele (roostes), mootorist oli õlileke, mõlemal pool varuväljapääsud väljaspool tähistamata.
31.05.2016 kontrollis maanteeamet koos politseiga Tallinna bussijaamas kaugliinide busse. Kell 09.50 kontrolliti Saretale kuuluvat bussi Iveco. Järelevalve käigus tuvastati, et bussi mootorist lekkis õli ja jahutusvedelikku. Juhiiste oli ebakindlalt kinnitatud ja vasaku esimese rehvi serv oli ülemäära kulunud.

Seotud lood:

Mullu augustis saatis maanteeameti juhtivekspert Mika Männik Sareta šefile Henno Liivile jälle kirja. Männik kirjutas, et 17.08.2016 pöördus maanteeameti poole sõitja, kes kasutas kolm päeva varem Sareta kaugbussiliini nr 469 väljumisega kell 16.40 Kuressaarest. Sõitja soovis sõita Lihulast Tallinna. Sõitja ostis pileti T Grupi veebikeskkonnast ja sealt sai pileti osta üksnes marsruudile Kuressaare Tallinn, vahepeatustest pileteid osta polnud võimalik.
„Olete vastavalt ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 69 lõikele 5 esitanud maanteeametile liini veotingimused. Vastavalt veotingimustele peab saama sõitja osta või broneerida pileteid läbi eelmüügikanalite sisenemiseks vahepeatustest.

Asjaolude selgitamiseks pöördusime ka T Grupp AS-i poole. Nende sõnul on nende veebikeskkonnas tehniline võimekus piletite müügiks ja broneerimiseks vahepeatustest täiesti olemas. Probleemiks on see, et Sareta ise pole nende võimaluste avamist taotlenud. Seega ei täida te Maanteeametile esitatud veotingimusi.

ÜTS § 52 lg 1 esimene lause sätestab, et vedaja on kohustatud korraldama liiniloale märgitud vedu liiniloa andja kinnitatud sõiduplaani ja teiste liiniloa taotlemisel esitatud veotingimuste kohaselt, tagades sõitjate ohutuse,“ kirjutas Männik.

Eelmise aasta oktoobri lõpus kirjutas maanteeametnik Männik jälle Saretale. „Maanteeametile laekus sõitjate kaebus, et 16.10.2016 kell 10.17 ootasid Kõmsi peatuses üheksa sõitjat, kes olid ostnud piletid T-pileti süsteemist Sareta teenindatavale bussiliinile 468. Nimetatud buss aga graafikus ettenähtud ajal ei saabunud. Sõitjaid märkas GoBusi bussijuht, kes teenindas liini nr 515, Kuressaare-Tallinn, ja võttis nad peale.

Vastavalt ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 52 lõikele 1 on vedaja kohustatud korraldama liiniloale märgitud vedu liiniloa andja kinnitatud sõiduplaani ja teiste liiniloa taotlemisel esitatud veotingimuste kohaselt, tagades sõitjate ohutuse. Vedaja võib mitte järgida sõiduplaani, kui see on raskete teeolude, teeremondi või muude vedajast sõltumatute asjaolude tõttu vajalik sõitjate või liiklejate ohutuse või pagasi säilivuse tagamiseks,“ selgitas Männik ja nõudis Saretalt reisi ärajäämise asjus aru.

Henno Liiv ütleb Ärilehele, et nimetatud ettekirjutused ja märgukirjad ei ole kahe liiniloa ennetähtaegse tühistamise põhjuseks. „Neil etteheidetel ei olnud reisijate turvalisusega midagi pistmist. Pigem oli see norimine,“ nentis Liiv.

Ärileht saatis maanteeametile küsimused eelmisel reedel, tänaseks ei ole neile vastuseid tulnud.