Konkurentsiamet: kohus andis VKG-ga põlevkivi müügihinna vaidluses õiguse meile


Põlevkivi
PõlevkiviFoto: Andres Putting

Tallinna Halduskohus jättis 31. oktoobri otsusega rahuldamata Viru Keemia Grupi ja VKG Oili) kaebuse konkurentsiameti 19.10.2015 järelevalvemenetluse lõpetamise peale, teatas amet.

Konkurentsiamet leidis, et Eesti Energia kontserni poolt VKG-le 2013-2015 pakutud põlevkivi müügihind oli konkurentsiseadusega kooskõlas. Kohus asus seisukohale, et konkurentsiameti lõppjäreldused menetluse lõpetamise kohta olid õiguspärased.

Põlevkivi kasutatakse põhiliselt elektrienergia ja põlevkiviõli tootmiseks. Eesti Energia ja VKG on kaks suurimat põlevkivi kasutajat Eestis. Eesti Energia kontsernil on olnud õigus kaevandada ligikaudu 75% põlevkivist, mistõttu ta on ülekaalukalt suurim kaevandaja Eestis.

VKG-l on võimalik kaevandada põlevkivi väiksemas mahus ning teatud tingimustel võib tal sellest puudu jääda. Sellises olukorras on VKG ajalooliselt Eesti Energia kontsernilt põlevkivi juurde ostnud. VKG leidis, et Eesti Energia kontserni pakutud põlevkivi hind oli teda diskrimineeriv.

Konkurentsiamet tuvastas, et pakutud hinnad olid põhjendatult seotud vaadeldud ajal rahvusvahelistel turgudel kehtinud kõrgete energiahindadega ning Eesti Energia tegevus põlevkivi müügil ei olnud konkurentsi kahjustav.