Konkurentsiamet süüdistuste kohta: me pole seadust rikkunud


Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.
Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.Foto: Ilmar Saabas

Otsus on tehtud kõiki asjaolusid põhjalikult analüüsides, teatas konkurentsiamet vastuseks Sõnajalgade väitele, et amet on Eesti Energia ja Nelja Energia liitumisotsuse tegemisel seadust rikkunud.

Eelmisel nädalal tulid mitu energiatootjat välja süüdistustega konkurentsiameti suunal, mis puudutas Eesti Energia ja Nelja Energia liitumistehingut ning kohtutee alustamist konkurentsiameti vastu selle otsuse tõttu. Reedel väitsid Sõnajalad, et konkurentsiamet on otsuse tegemisel seadust rikkunud.

Ameti hinnangul tekib koondumise osaliste tegevuses horisontaalne kattuvus elektrienergia tootmise ja hulgimüügi kaubaturul, mille geograafiline ulatus hõlmab Eestit ja Soomet. Amet ei erista siinkohal taastuvenergia tootmist – sellist käsitlust toetavad ka Euroopa Komisjoni lahendid. Koondumise osaliste turuosa kokku moodustab 14% ning sellega ei kaasne konkurentsi olulist kahjustumist. Nord Pooli toimemehhanism ning ühtsed hinnad Eestis ja Soomes ei toeta vaid Eestit hõlmava turu olemasolu, vastas amet.

Konkurentsiamet ei nõustu väidetega, et amet on seadust rikkunud. Nii otsuse tegemisel kui selle avaldamist puudutavas on amet järginud seadust ning toetunud tavapärasele praktikale. Amet saab otsuse avaldada alles siis, kui sellest on ärisaladused välja jäetud. Teabenõuetele on amet vastanud nõutud tähtaja jooksul ning selgitanud, et amet ei saa avaldada ärisaladusi sisaldavat otsust. Rõhutame, et koondumise kontrolli menetluse raames ei lahendata valdkonnas esinevaid võimalikke kitsaskohti ega muid konkreetse koondumisega otseselt mitteseotud küsimusi.