Konkurentsiamet Tapa vallavalitsusele: vallale kuuluv firma ei suuda tõenäoliselt loetud kuudega soojavarustust tagada

 (1)
Keskküte.
Keskküte.Foto: Ingmar Muusikus

Konkurentsiamet saatis eelmisel nädalal Tapa vallavalitsusele kirja, milles hoiatab omavalitsust puudujääkide ja vigade eest, mida on tehtud linnas uue soojusenergia võrguettevõtte määramisel.

Tapa vallavolikogu võttis tänavu juuni lõpus vallavalitsuse ettepanekul vastu otsuse, millega määras linna võrguettevõtteks ehk soojusenergia edastajaks ja edasimüüjaks vallale kuuluva ettevõtte Tapa Vesi OÜ.
Konkurentsiamet kirjutab 2. juulil Tapa vallavalitsusele saadetud kirjas, et valla poolt alates 1. augustist määratud uus võrguettevõtja, omavalitsusele endale kuuluv Tapa Vesi OÜ peab tagama tarbijatele soojusvarustuskindluse – see on võrguettevõtja kõige olulisem ja tähtsam kohustus.

Konkurentsiamet toob välja, et ametile teadaolevalt ei oma aga Tapa Vesi hetkel lepinguid tarbijatega ega soojuse edastamiseks lepingut soojuse tootjaga. Lisaks pole Tapa kaugküttevõrgu omanikuks üksnes Tapa Vesi, sest ühtse terviku moodustavast Tapa kaugküttevõrgust kuulub osa tänasele võrguettevõtjale N.R. Energy OÜ neid võrguosi puudutavad võimalikud rendi või ostu-müügi kokkulepped on sõlmimata.

Konkurentsiameti hinnangul on äärmiselt ebatõenäoline, et Tapa Vesi OÜ suudaks vähem kui ühe kuu jooksul, mille vald andis ettevõttele aega võrgu üle võtmiseks, enda tegevuse kooskõlla viia kõikide võrguettevõtjat puudutavate nõuete ja alustega, mis võimaldaksid Tapa Veel tagada algavaks kütteperioodiks ehk alates 01.10.2020 (või isegi varem) tarbijatele soojusvarustuskindluse. Arvesse tuleb võtta ka hetkel Tapa vallavalitsuse ja senise võrguettevõtte N.R. Energy vahel juba tõstatunud vaidlusküsimusi.

Seotud lood:

Amet soovitab Tapa vallavalitsusel oma tegevused põhjalikult läbi kaaluda ning välja töötada võrguettevõtja üleminekuperioodi puudutav konkreetne tegevuskava, mille realiseerumisel on Tapa Vesi OÜ-l võimalik tagada tarbijate soojusvarustuskindlus Tapa kaugküttevõrgu piirkonnas.
"Kuna Tapa kaugküttepiirkonnas vastutab soojusvarustuse tagamise eest kohalik omavalitsus, oleks Konkurentsiameti hinnangul mõeldamatu olukord, kus Tapa valla/Tapa Vee OÜ ja N.R.Energy OÜ erimeelsuste tõttu katkeks Tapa kaugküttepiirkonnas soojusvarustus või see
ei oleks järgnevaks kütteperioodiks tagatud," seisab konkurentsiameti kirjas.

Tapa vallavolikogu võttis tänavu juuni lõpus vallavalitsuse ettepanekul vastu otsuse, millega määras linna võrguettevõtteks ehk soojusenergia edastajaks ja edasimüüjaks vallale kuuluva ettevõtte Tapa Vesi OÜ. Samas on Tapa kaugküttevõrgus umbes kümme ja pool kilomeetrit kaugküttetorustikku, millest seitse ja pool kilomeetrit kuulub vallale ning ligikaudu 2,8 kilomeetrit N.R. Energy OÜ-le. Ülejäänu kuulub teistele kaasomanikele Universal Industries OÜ-le ja Eural Properties OÜ-le.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul on firma ette valmistamas vallavolikogu otsuse vaidlustamist kohtus.