Konkurentsiamet tegi Eleringile 10 000 eurot trahvi, Veskimägi nimetab otsust ebapädevaks

 (27)
Konkurentsiamet tegi Eleringile 10 000 eurot trahvi, Veskimägi nimetab otsust ebapädevaks
Foto: Karin Kaljuläte

Konkurentsiamet määras Elering AS-ile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (edaspidi REMIT) rikkumise eest elektrituruseaduse alusel rahatrahvi 10 000 eurot.

Elering AS teostas 2014. aasta juunis Eesti ja Soome vahelise Estlink2 elektriühenduse hooldus- ja süvistustöid, mis põhjustasid nimetatud ühenduse katkestuse, teatas konkurentsiamet.

Elering AS ei avalikustanud hooldustööde osas õigeaegselt siseteavet, rikkudes sellega REMIT-is sätestatud siseteabe avalikustamise kohustust.

REMIT-i kohaselt avalikustavad turuosalised tulemuslikult ja õigeaegselt nende valduses oleva siseteabe, mis käsitleb äritegevust või rajatisi, mida turuosaline, tema ema- või sidusettevõtja, kas osaliselt või täielikult omab või kontrollib või mille operatiivtegevuse eest kõnealune turuosaline või ettevõtja osaliselt või täielikult vastutab.

“Konkurentsiameti käsitlus on ebapädev, me ei nõustu sellega ja kaebame Konkurentsiameti otsuse kohtusse edasi," kommenteeris Eleringi juht Taavi Veskimägi.

"Elering on lähtunud kõigi nende aastate jooksul elektrituru info avalikustamisel samadest reeglitest kui teised Nord Pool Spot elektribörsiga hõlmatud riikide süsteemihaldurid, katkestuse info avalikustamine toimub siis, kui katkestuse on heaks kiitnud vastava süsteemihalduri elektrisüsteemi juhtimiskeskus. Nii toimiti Eleringis ka sellel korral," lisas ta.

"Kaebame Konkurentsiameti otsuse edasi kuna see on ebapädev ja sellest lähtuv praktika tulevikus turuteadete edastamisel tekitaks hulga segadust. Näiteks tähendab see, et Estlink’ide turuteade avalikustamine hakkab tulevikus Eleringi ja Fingrid puhul olema erinevatest põhimõtetest lähtuv ja see tekitab turul hulga segadust,“ leidis Veskimägi.