Kontrollikoda: Euroopa Liidus on endiselt probleeme maksete seaduslikkusega

 (2)
Kontrollikoda: Euroopa Liidus on endiselt probleeme maksete seaduslikkusega
Kersti Kalulaid.Foto: Andres Putting

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon, rahanduskomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon saavad täna avalikul istungil ülevaate Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta aruandest.

Euroopa Kontrollikoda leidis aruandes, et Euroopa Liidu raamatupidamine on korras, kuid endiselt on probleeme maksete seaduslikkusega, teatas riigikogu pressiteenistus.

Aruannet esitleva Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidi sõnul on Euroopa Komisjon muutmas eelarve rakendamist tulemustekesksemaks.

„Muuhulgas uuris kontrollikoda põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvusvahendite tulemuslikkust ning leidis, et projektide raha ei kasutata alati eesmärgipäraselt. Selle põhjuseks on tõenäoliselt eelarve ärakasutamise surve ning sageli lähevad projektid ka põhjendamatult kulukaks,“ ütles Kaljulaid.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on iga-aastased kohtumised kontrollikoja aastaaruande tutvustamiseks vajalikud, et saada laiem ülevaade üle- euroopalistest protsessidest.

„Lisaks riigikontrolli audititele on Euroopa Liidu vahendite planeerimisel vajalik ka laiem pilt, et vajadusel tegevusi korrigeerida, planeerimist tõhustada ning omada head järelevalvet avalike vahendite kasutamisest,“ ütles Palling.

Euroopa kontrollikoja ülesanne on kontrollida ELi eelarve täitmist, uurida raha kasutamise seaduspärasust ja sellest saadavat kasu ning anda Euroopa Komisjonile soovitusi parandamaks ELi finantsjuhtimist.