Koorikultuuri ja laulupidude püsimajäämine on ohus. Aastal 2034 ei pruugi laulupidu enam praegusel kujul tulla

 (129)
Vaikne blond neiu.
Vaikne blond neiu.Foto: Hendrik Osula

Eesti Koorijuhtide Liit, Muusikaõpetajate Liit ja teised ühendused on saatnud ministeeriumitele murekirja - uusi koori- ja orkestrijuhte peale ei tule. See omakorda tähendab riski, et 2034. aastal toimuv pidu ei suuda enam pakkuda seda, mida laulupeolt oodatakse.

Praegu on Eestis kokku 930 koori- ja orkestrijuhti. Enamus neist on aga üle 50 aasta vanad - kogukond vananeb. Selleks, et tagada tänaseid laulupidusid kandva koorikultuuri jätkusuutlikkus, on esmalt oluline tegeleda kahe peamise kitsaskohaga, märgivad allakirjutanud:

1. Koori- ja orkestrijuhtide kogukond väheneb ning puudub piisav järelkasv.

2. Koori- ja orkestrijuhtide töö ei ole piisavalt tasustatud ning tasu maksmise põhimõtted on ebaühtlased ja segased.

Koorijuhi ametit tööturul justkui ei eksisteerigi. Puudub arusaam, et tegu on professionaali, mitte harrastajaga. Seetõttu ei kipu ka noored selle ameti peale.

Allakirjutanud leiavad, et eriala õppivatele noortele peaks looma stipendiumiprogrammid. Lisaks sellele tuleks tegeleda valdkonna üldise alarahastatusega ja tagada kõigile koorijuhtidele ametlik töötasu.

Probleem on ka näiteks koolides, kus koorijuhi ametikohti pole - praegu makstakse neile tasu kui huviringide juhtidele.