KPMG: ettevõtjate optimism on aastaga suurenenud


Raha kasv
LHV

Konsultatsioonifirma KPMG küsitletud Eesti ettevõtjad on tööhõive ja töötajate palgakasvu suhtes optimistlikumad kui aasta tagasi, kuid näiteks ligi pooled arvavad, et majanduskasv jääb tänavu vahemikku 1-3 protsenti, mis on madalam kui mitmed ametlikud prognoosid.

SEB pank on 2011. aasta majandusprognoosiks nimetanud 4,5 protsenti, samas kui Rahandusministeeriumi ametlik prognoos jäi 4 protsendipunkti juurde.

Märtsis läbiviidud uuringus „Majanduse Pulss 2011“ küsis KPMG ettevõtlussektori otsustajatelt arvamusi Eesti majanduskasvu väljavaadetele, eurole, välisinvesteeringutele, aga ka ettevõtete palga- ning personalipoliitikale käesoleval aastal.

„Ettevõtjad on praktikud, kes hoiavad majandusel sõna otseses mõttes kätt pulsil. Seetõttu tuleb võtta tõsiselt nende vaateid Eesti majanduse käekäigule. Võrreldes läinud aastaga on näha optimismi suurenemist, kuid siiski on tunda ettevaatlikke noote,“ kommenteeris uuringut KPMG Baltics OÜ partner ja juhatuse esimees Andris Jegers.

Majanduselu otsustajate vaated tänavusele SKP kasvule jagunevad laias laastus kaheks - 50 protsenti usub 4-6-protsendilist kasvu ning 47 protsenti 1-3-protsendilist SKP suurenemist.

Tööstussektoris nähakse kõige suuremat majanduskasvu panustajat – nii arvab tervelt 80 protsenti vastanutest

KPMG Baltics OÜ partner ja juhatuse liige Andres Root sõnas, et veidi paremad makromajanduslikud ootused peegelduvad ka ettevõtete tasandil.

„Vastanutest 28 protsenti plaanib tänavu töötajate arvu suurendada ning vaid seitse protsenti vähendada. Üle poole vastanutest ei kavanda tänavu oma firmades palgamuutusi, kuid 43 protsenti kavatseb palku tõsta. Oluline on ka tõdemus, et ligi pooled vastajad märkisid, et peavad praegu ettevõtte tasandil kõige tähtsamaks strateegiaküsimustele keskendumist,“ sõnas Root.